Iesaistot sabiedrību otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā, “Zaļa josta” papildu rūpēm par vidi vērš uzmanību bērnu drošības aspektiem

Uzsverot drošības aspektus, “Zaļā josta” aicina visas izglītības iestādes, kuras piedalās “Zaļā josta” rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, vēlreiz padomāt un pievērst uzmanību arī bērnu drošības jautājumiem. Īpaši aicinām pirmsskolas izglītības iestādes izvēlēties bērniem drošas vietas, kur novietot “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” izsniegtās kastītes izlietotajām baterijām – tās novietot vietās, kur bērni bez pieaugušo palīdzības nevar piekļūt savāktajām izlietotajām baterijām.

Rūpējoties gan par tīru Latviju, aicinot iedzīvotājus šķirot atkritumus, nedrīkst aizmirst arī par drošības aspektiem mūsu dzīvībai. Visu veidu baterijas ir videi kaitīgas preces un satur toksiskas vielas, kas nonākot cilvēka organismā, var radīt veselībai bīstamus kaitējumus, piemēram, iekšējo audu apdegumus, kancerogēnu iedarbību, dažādas saslimšanas, līdz pat letālam iznākumam.

Aicinām ikvienu pievērst lielāku uzmanību mājās, izmantojot dažādas elektriskās ierīces, lai bērniem nav tiešs kontakts ar dažādu veidu baterijām. Neatstājiet bez uzraudzības bīstamus priekšmetus bērniem pieejamās vietās, kā arī izglītojiet viņus par dažādu priekšmetu bīstamību saskarsmei ar ķermeni. Rūpīgi izvērtējiet bērnu rotaļlietas atbilstoši viņu vecumam un pārliecinieties, ka baterijas nav viegli izņemamas no rotaļlietām, ar kurām tās tiek darbinātas.

Rūpēsimies gan par drošu apkārtēju vidi, gan arī par bērnu drošību!

Uzziņai:

2017./2018. mācību gadā “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” ar bērnu un jauniešu starpniecību savāca un uz pārstrādi nogādāja 35,329 tonnas izlietotu bateriju. Bateriju vākšanas konkurss norisinājās 12. reizi un tā laikā izdevās pārstrādei nogādāt par gandrīz tonnu vairāk šo videi kaitīgo atkritumu nekā gadu iepriekš, veicinot vides saudzēšanu no piesārņojuma, vērtīgu otrreizējo izejvielu atgūšanu un bīstamu ķīmisku vielu nenonākšanu dabā. 2018./2019. gada rīkotais konkurss noslēgsies šī gada maijā, kad tiks noskaidroti kampaņas “Tīrai Latvijai!” rezultāti un čaklākie izlietoto bateriju vācēji valstī.

 

Plašāka informācija:

Kristīne Mamontova

26997780 | kristine.mamontova@zalajosta.lv | www.zalajosta.lv | www.tirailatvijai.lv