Interešu izglītība

 NAUJENES PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS  NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019.m.g.

N.p.k. Nodarbība Diena Stunda Skolotājs Telpa
1.       Ansamblis „Ķipariņi” Otrdiena 6. L.Koroļkova 114.
Trešdiena 6.
2.       Ansamblis „Spurgaliņas” Pirmdiena 8.
Otrdiena 8.
3.       Koris 2.– 7.kl. Pirmdiena 0.
Otrdiena 0.
Trešdiena 0.
Piektdiena 0.
4.       500. Mazpulks 2.– 9.kl. Ceturtdiena 0. Z.Pauliņa 118.
Ceturtdiena 8.
5.       Floristika 5.– 9.kl. Otrdiena 0.
6.       Šaušana 1.– 9.kl. Otrdiena 0. P.Vageļs 116.
7. Folklora 1. – 9.kl. Trešdiena 6. I.Zeile 113.
Trešdiena 7.
Trešdiena 8.
9. Tautiskās dejas 1.– 2. kl. Pirmdiena 0. A.Smane 113.
Piektdiena 0.
10. Tautiskās dejas 3. – 4.kl. Pirmdiena 6.
Pirmdiena 7.
11. Sports 5.– 9.kl. – 6 Pirmdiena 8.
Ceturtdiena 0. A.Kaļiņins 102.