Interešu izglītība

Naujenes pamatskolas interešu izglītības

nodarbību saraksts 2020./2021.m.g.

Npk Nodarbība Diena Stunda Skolotājs Telpa
1. Ansamblis „Ķipariņi” Ceturtdiena 6.  

 

 

I.Kralika

 

 

 

114.

Piektdiena 0.
2. Ansamblis „Spurgaliņas” Pirmdiena 8.
Ceturtdiena 8.
3. Koris 2.-9.kl. Pirmdiena 0.
Ceturtdiena 0.
4. 500.Mazpulks 2.-9.kl. Otrdiena 7. Z.Pauliņa

 

118.

 

Trešdiena 0.
5. Floristika 1.-9.kl. Piektdiena 0. Z.Pauliņa
6. Šaušana 1.-9.kl. Otrdiena 0. A.Antiņš 116.
7. Folklora 1.-9.kl. Trešdiena 7. I.Zeile 106.
Trešdiena 8.
9. Tautiskās dejas 1.-3..kl. Otrdiena 6. I.Vīča 113.

 

Trešdiena 6.
11. Tautiskās dejas 4.-5.kl. Trešdiena 0. I.Vīča
Trešdiena 7.
12. Koris 2.-9.kl. Pirmdiena 7. I.Kralika 114.
13. Dejas 4.-6.kl. Piektdiena 0 I.Vīča 113.
14. Folklora 1.-9.kl. Trešdiena 6. I.Zeile 106.
15. Floristika 1.-9.kl. Pirmdiena 0. Z.Pauliņa 118.