Interešu izglītība

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Karīna Kokina
5. Koris

Zita Barševska

6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. Datorika Anna Koroļkova
10. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova