Interešu izglītība

Aicinām visus gribētājus apmeklēt interešu izglītības nodarbības:
Pulciņš „Break Dance”;
Skolotājs – Vitālijs Filipskis;
Darba laiks un vieta:  pirmdienās un trešdienās no 17.30 (Kraujas ciems, Daugavas iela 34)
Bērnu un jauniešu interešu izglītības programma „Break Dance”  tiek veidota, lai bērni un jaunieši pilnveidotu sevi kā radošu personību un attīstītu mākslinieciskās spējas, kā arī veselīga dzīves veida veicināšanai. Šī programma rosina dalībniekus iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas radoši pielietot dzīves jomās. Kā arī programma sniedz priekšstatu par to, ka dejas kustība izsaka cilvēka iekšējo pasauli, ka dejas skaistums ir cilvēka ķermeņa kustību un līniju pilnīgums, izteiksmība, vieglums, spēks, grācija un tml.