Īpaši svētki skolotājiem – Skolotāju diena Lāču pamatskolā

Mēs skolā svinam daudzus svētku, bet vieni no tiem ir īpaši – Skolotāju diena. Jau no paša rīta skolā skanēja skaista mūzika, devītklasnieki ar savu klases audzinātāju sagaidīja skolotājus un sveica ar pašu gatavotām dāvanām un ziediem. No paša rīta bija uzdāvināts labs garastāvoklis, kurš  saglabājās visas dienas garumā. Lāču pamatskolā šī gada Skolotāju diena bija citādāka nekā iepriekšējos gados – pirmo reizi stundas vadīja ne tikai devītklasnieki, bet arī izglītojamo mammas, tante un vecmāmiņa.

Mūsu skolā ir radoši, atsaucīgi skolotāji un kā parādīja pieredze, ne mazāk radoši vecāki. Vecāki ļoti atbildīgi gatavojās stundām, izmantoja tajās jaunās tehnoloģijas un mācību metodes. Viena mamma mūs visus pārsteidza ar integrētu nodarbību, kuras laikā skolēni mācoties matemātiku pielietoja  angļu valodas zināšanas. Šajā dienā vēl vecāki novadīja latviešu un krievu valodas stundas, matemātiku, mājturības un tehnoloģijas stundas, ētiku, dabaszinības. Daudzām mammām tā bija jauna pieredze. Gala rezultātā veiksmīgas stundas izdevās visiem. Liels gandarījums pēc nodarbībām bija redzēt mammu priecīgās acis un dzirdēt labas atsauksmes par stundas gaitu un  bērnu darbu tajās. Dienas beigās mammas padalījās  ar iespaidiem par šo dienu:

„Es šajā dienā ieraudzīju no citas puses savu bērnu.  Tagad es labāk saprotu klases audzinātāju.”

„Meita pasauca mani „skolotāj”. Tas bija tik mīļi un dīvaini. Mēs paskatījāmies viena otrai acis un pasmaidījām. Viss bija skaidrs bez vārdiem.”

„Stundas laikā nevienu brīdi nedomāju par to, ka klasē atrodas mans bērns. Attieksme pret visiem bija vienāda.”

„Tā bija izcila stunda! Bērni ir tik labi, uzmanīgi, atsaucīgi! Mana stunda izdevās. Es ar prieku strādātu par skolotāju!”.

„Skolotāju darbs ir interesants, bet grūts. Es sapratu, ka par skolotāju es nevarētu strādātu.”

Vairāk nekā vecāki uztraucās viņu bērni. „Kaut tikai mamma visu paspētu! Lai viņai viss izdodas, kā bija saplānots,” – tā domāja bērni, kad mammas vadīja stundas. Un ar bērna atbalstu mammām viss izdevās. Kad skolotāji pajautāja bērniem, kuri gribētu redzēt savu mammu skolotāja lomā, rokas pacēla visi. Tā bija lieliska iespēja vecākiem būt kopā ar saviem bērniem neierastā situācijā – parādīt bērnam savas prasmes, dot viņiem iespēju lepoties ar savu mammu, vecmāmiņu, tanti. Tikpat nopietni un centīgi par skolotājiem “strādāja” devītklasnieki. Viņiem šis darbs iepatikās un daži izvērtē iespēju, ka ar skolotāja profesiju  varētu saistīt savu nākotni. Svētku dienas izskaņā, mūsu skolas devītklasnieki kopā ar citu klašu audzēkņiem uzdāvināja skolotājiem lielisku koncertu. Skanēja dziesmas un dzejoļi, bērni dejoja un rādīja jautras ludziņas, dāvināja garšīgus „ābolu” ziedus, smaidus un prieku.

Paldies visiem, kuri iepriecināja skolotājus šajā dienā!

Fotogalerija

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova