Ir pavasaris un atkal satikšanās laiks

Lāču pamatskolai ir daudz savu interesantu tradīciju. Vienā no tām ir absolventu tikšanās vakars marta sākumā. Kāpēc martā? Atbilde ir ļoti vienkārša. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir ievērot savu audzēkņu intereses, gan esošo, gan bijušo. Lielākā mūsu audzēkņu daļa mācās un mācījās vidusskolās un augstskolās. Protams, ka viņi grib tikties ar vidusskolas un augstskolas biedriem februārī. Mīļie absolventi – mums ir liels prieks Jūs redzēt skolas telpās, tieši tāpēc mūsu skolas durvis Jums veras marta sākumā! Bet Jūs jau zināt, ka esat mīļi gaidīti vienmēr!

Un atkal ir pavasaris, un atkal ir satikšanās laiks. Ir laiks, lai satiktos ar sen neredzētiem klasesbiedriem, draugiem un skolotājiem.

Šogad Lāču pamatskolā 9. martā pulcējās ap 40 Lāču pamatskolas absolventiem. Svinīgajā daļā skolas direktors Andris Meškovskis pastāstīja par skolu šodien un atcerējās arī par pagātni, pateicās mūsu viesiem – bijušajām skolotājām Alicijai Sarulei un Gaļinai Gedrovičai – Juragai.

Cik patīkami bija dzirdēt patiesos, neviltotos absolventu pateicības vārdus un atmiņu stāstus. Ar asarām acīs atmiņās kavējās skolotājas Zinaīda Šumska un Gaļina Ģedroviča – Juraga.

Vakarā gaitā ar skaistām dziesmām  viesus priecēja skolas ansamblis un mūzikas skolotāja Zita Nitiša.

Pēc svinīgās daļas, gandrīz līdz pusnaktīj kabinetos skanēja jautri smiekli un atmiņu stāsti.

Cik patīkami redzēt Jūs, dārgie absolventi, mūsu skolā, dzirdēt stāstus par Jūsu veiksmēm. Tas viss nozīmē, ka skola labi sagatavoja Jūs turpmākai dzīvei.