Izglītojoša nodarbība par drošību internetā Naujenes pamatskolā

Jau sešpadsmito gadu pēc kārtas Latvijā februārī tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena. 2019. gada sauklis – “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Arī Naujenes pamatskola jau vairākus gadus iesaistās Drošāka interneta dienas pasākumos. Visu februāra mēnesi skolās notiek dažādas aktivitātes par drošāku internetu. Šo pasākumu ietvaros skolā nodarbību par drošu internetu notika 5. klases skolēniem. Nodarbību vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Skolēni  tika aicināti uz sarunu par riskiem internetā un personīgās informācijas izpaušanu. Nodarbības laikā tika pastāstīts par sociālo tīklu ietekmi uz mūsu ikdienu un to drošu lietošanu, pievēršot īpašu uzmanību būtiskiem pārkāpumiem un riskiem, ar kuriem var saskarties tīmeklī. Visi kopā pārrunāja, kā sevi pasargāt internetā un izturēties ar cieņu vienam pret otru virtuālajā vidē. A. SOLDATJONOKA piektklasniekus mācīja lietot internetu atbildīgi, apzinoties virtuālās vides galvenos riskus, rūpējoties par savu drošību un nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības. Tika apspriesti konkrēti interneta lietošanas paradumi un aplūkoti labas un sliktas prakses piemēri, kas skar privātas informācijas izpaušanu, paroļu drošību un uzvedības etiķeti tīmeklī.

Skolēniem tika piedāvāts veikt arī dažādus uzdevumus par drošību virtuālajā vidē.

Bibliotekāre Aiga mūsu skolēniem atgādināja, ka,  par drošību internetā, pirmkārt, ir jārūpējas pašam lietotājam. Taču, ja konstatēti pārkāpumi interneta vidē, tūlīt jārīkojas — klusēšana un slēpšanās visu padara vēl sarežģītāku. Par drošību internetā var vērsties, uzrunājot vecākus vai zvanot uz uzticības tālruni 116111, kā arī vērtīgi padomi par drošu interneta lietošanu atrodami Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas mājaslapā (www.cert.lv).

Paldies NTB bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par sadarbību un saistošo nodarbību!

Fotogalerija