Izlaiduma vakars Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

2019. gada 31. maijā Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika Izlaiduma vakars. Šogad skolu veiksmīgi absolvēja 6 audzēkņi (akordeona spēle, klavierspēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle un vizuāli plastiskā māksla). Audzēkņi arī turpmāk plāno nodarboties ar mūziku un mākslu.