Izlaidums Lāču pamatskolā

Vēl pavisam nesen četrpadsmit brašie zēni un mazās meitenes pirmo reizi  atvēra Lāču  pamatskolas durvis pretī jaunai skolēnu dzīvei, bet jau ir laiks doties tālāk un atvērt durvis uz nākotni, izvēlēties savu mērķi un sekot saviem sapņiem. 

 15. maijā  Lāču pamatskola sveica savus absolventus un izsniedza apliecības par pamatizglītības iegūšanu 14 izglītojamiem. Satraukti, priecīgi un pacilāti ieradās devītklasnieki uz pirmo svarīgāko notikumu dzīvē. Direktora vietniece Zinaīda ŠUMSKA nolasīja rīkojumu, skolas direktors Andris MEŠKOVSKIS pasniedza apliecības un piemiņas dāvanu – pildspalvu ar Lāču pamatskolas nosaukumu.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE sirsnīgi sveica absolventus un savā uzrunā novēlēja turpināt mācības, ceļot, apmeklēt vairākas valstis, bet  mudināja absolventus dzīvot un strādāt savā dzimtā vietā – Latvijā. Ināra MIGLĀNE pasniedza absolventiem piemiņas dāvanu – krūzi ar Naujenes pagasta attēlu.

Izlaidums – svētku mirklis ne tikai absolventiem, bet arī pedagogiem, vecākiem un draugiem. Šogad absolventi sagatavoja visiem klātesošiem lielisku dāvanu – mūziku. Mūzika ienes mūsu sirdīs gaismu, maigumu un siltumu. Ar šo gaismu, maigumu un siltumu svētku zāli piepildīja saksofona skaņas Mihaila Kiseļova izpildījumā. Skaists, talantīgs jaunietis izpildīja Raimonda Paula melodiju  no kinofilmas “Ilgais ceļš kāpās”. Liels paldies Jums, absolventi, par lielisku, neaizmirstamu dāvanu!

Dārgie absolventi! Durvis lielajā dzīvē ir atvērtas. Tik daudz jauna un nezināma sagaidīs Jūs nākotnē. Mēs novēlām, lai Jūs izvēlētos savu sapņu ceļu un sasniegtu savus mērķus! Izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos!