Izlaidums Naujenes pamatskolā

Domā man līdz, mums jānotic.

Spārni un vējš pasargāt spēs.

Skaties, cik daudz mākoņu sauc.

Sirds bailēs trīs lidot tiem līdz

(M.Freimanis)

Jūnijs ir īpašs ne tikai ar reibinošo ceriņu un jasmīnu smaržu, putnu dziesmu skaņām, bet arī ar to, kas tas mūsu skolā atnes smeldzīgu un reizē labi padarīta darba sajūtu, jo ir pienācis izlaiduma  laiks –  jaunu izvēļu un izaicinājumu laiks Naujenes pamatskolas 9. klases absolventiem.

10.jūnijā ar laba vēlējumiem mūsu skolas 16 absolventi tika pavadīti lielajā dzīves lidojumā. Sveikt absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies ģimenes locekļi, draugi, skolasbiedri un viesi. Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors  Pāvels BROVKINS, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem. Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja klases audzinātāja Inese LOCIKA un pirmā skolotāja Ingrīda BLEIDELE, uzsverot skolas gados piedzīvoto draudzību un mīlestību, un novēlēja arī turpmākajā dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsaucīgu cilvēku. Sirsnīgu sveicienu absolventiem veltīja Naujenes pagasta pārvalde.

Katrs skolas absolvents saņēma ne tikai atestātu, bet arī skolotāju dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam. 9. klases skolēni saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta aktivitātēs. Par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem.

Savukārt vecāki pateicās skolai un izteica atzinību par skolas ieguldījumu savu bērnu mācību sasniegumos un audzināšanā.

Savā atvadu sveicienā absolventi visus klātesošos priecēja ar deju un teica lielu paldies visiem pedagogiem  Naujenes pamatskolā, kuri viņus mācījuši deviņus garus, interesantus un bagātus gadus, rūpējoties, iedvesmojot, rājot un cildinot, atbalstot un ļaujot kļūdīties dzīves sarežģītajos notikumu labirintos. Mīļi sveicieni izskanēja klases audzinātājai I.Locikai un pirmajai  skolotājai I.Bleidelei.

Visus klātesošos izlaidumā priecēja skolas vokālā ansambļa „Spurgaliņas” muzikālie sveicieni. Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne izlaidumā, laimes un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika, elegance un mīlestība  noteikti paliks absolventu atmiņā ilgi.

Ir noslēdzies ļoti īpašs, daudzveidīgs un radošs posms katra absolventa dzīvē. Pienācis laiks izvēlēties pareizo mērķi dzīvē un tiekties uz to! Ar centību un gribasspēku var panākt ļoti daudz. Lai katra diena atnāk ar jaunām cerībām, jaunām zināšanām un atklāsmēm!

Fotogalerija