Izstāde „Miķelīša ražas svētki”

Naujenes prirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kolektīvs izsaka pateicību iestādes audzēkņu vecākiem par radošumu, atsaucību un fantastiskiem darbiņiem rudens izstādē „Miķeliša ražas svētki”. Ceram uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību arī turpmākajos pasākumos!