Jauniešu Līgo vainaga pīšana

Līgo svētku vainags ir viena no būtiskākajām latviešu vasaras saulgriežu svētku tradīcijām, tādēļ arī Naujenes, Biķernieku jaunieši, ielīgoja Līgo svētkus ar vainagu pīšanu.

Jau no agra rīta, Naujenes, Biķernieku jaunieši sāka lasīt Jāņu zāles, lai piedalītos “Līgo vainaga pīšanā”.  No paša rīta Naujenes jauniešu pulcēšanās vietā pulcējās arī Biķernieku pagasta jaunietes, lai iepazītos un darinātu savu Līgo vainagu kopā. Aktivitātes laikā jaunieši iepazinās ar Līgo tradīcijām,  darināja savu Līgo vainagu, kas tika veidots no salasītajām pļavas ziediem un izvēlētajiem koku zariem.

Paldies jauniešiem par aktīvu dalību Līgo vainaga pīšanā un patīkamu kopā būšanas pavadīto laiku!

Lai saulaini Līgo svētki!

Informāciju sagatavoja Jaunatnes lietu speciālistes Linda Laizāne un Olga Pankova