Jauniešu telpa Lociku ciemā ir veiksmīgi atklāta

Kopš šī gada pavasara Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciemā tiek īstenots projekts „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā”, kura ietvaros Lociku ciemata jauniešiem tiek radītas jaunas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 18. augustā norisinājās šī projekta galvenais notikums – tika atklāta Naujenes jaunatnes un sporta centra jauniešu telpa Lociku ciemā. Jauniešu telpas atklāšana aizsākās ar svinīgo uzrunu un sarkanās lentītes pārgriešanu, kas tika uzticēta Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei un Naujenes jaunatnes un sporta centra jaunatnes lietu speciālistei Anastasijai Smoļakovai.—– Par pasākuma galveno daļu parūpējās paši jaunieši, sarūpējot saviem vienaudžiem atjautības un veiklības uzdevumus, kā arī iespēju sajust svinīgo pasākuma gaisotni pašu izveidotā foto stūrīti. Jaunatklātā jauniešu telpa Lociku ciemā strādās katru pirmdienu un trešdienu no 16:00 līdz 20:00. Jau pirmo jauniešu telpas darba dienu ciemā aktīvākie jaunieši veltīs turpmāko aktivitāšu plānošanai, taču jau tagad varam atklāt, ka par prioritāti šajā ciemā noteikti kļūs sporta un informatīvie pasākumi. Lielu paldies sakām pasākuma viesiem no Daugavpils novada domes – jaunatnes lietu speciālistei Santai Matisānei un jaunatnes projektu koordinatorei Milānai Ločai, kā arī jauniešiem no Višķu, Maļinovas un Līksnas pagastiem par vislabākajiem novēlējumiem un noderīgām dāvanām.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.