Jauniešu telpas atklāšana Locikos

  

Naujenes pagasta pārvalde un Naujenes jauniešu un sporta centrs ielūdz novada jauniešus un pārējos iedzīvotājus uz jauniešu telpas atklāšanas pasākumu Lociku ciemā. Pasākums norisināsies Naujenes kultūras centrā, Muzeja ielā 6, Locikos, 4. augustā plkst. 18:00.—–

Jau vairākus mēnešus projekta „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā” ietvaros Lociku ciematā tika veikti jauniešu telpas izveides un iekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbos aktīvi piedalījās paši ciemata jaunieši, ar kuru palīdzību tika izplānots istabas dizains, iepirkti materiāli, kā arī veikti sagatavošanas un labiekārtošanas darbi. Jaunieši atzīst, ka iesaistīšanās telpas remontā palīdzēja viņiem izprast remontdarbu plānošanas un īstenošanas procesu un iemācīties jaunas profesionālās iemaņas. Strādājot grupā, jaunieši pilnveidojās laika plānošanā un pienākumu sadalē, kā arī kļuva nedaudz saliedētāki kopējā mērķa labā. Jāatzīst, ka ar savu entuziasmu, jauniešiem izdevās piesaistīt arī ciemata bērnus, kas ar prieku palīdzēja mazāku darbu īstenošanā.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.