Jautrā viktorīna „Ceļojums profesiju valstī” Lāču pamatskolā.

13. oktobrī Lāču pamatskolā karjeras nedēļas ietvaros notika pasākums arī sākumskolas skolēniem. Bērni piedalījās viktorīnā „Ceļojums profesiju valstī”. Gan komandas dalībnieki, gan skatītāji aktīvi strādāja, atbildēja uz jautājumiem, pildīja sarežģītus uzdevumus. Lai tiktu galā ar visiem konkursiem, vajadzēja pielietot ne tikai savas zināšanas par profesijām, bet arī uzmanību, veiklību un reakcijas ātrumu.

Lāču pamatskolas karjeras konsultants Anna Koroļkova