Kapu apsaimniekošana

Naujenes pagasta teritorijā esošie kapi

  • Pašvaldības kapi
Kapu nosaukums Īpašnieks Pārzinis Piezīmes, tālr.
Krivānu kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
Vecpils kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
Spruktu komunālie kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
Spruktu kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
Rudānu kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
Brāļu kapi Pašvaldība Valērijs Mihejevs 26465559
  • Juzefovas Romas katoļu draudzes kapi      
Kapu nosaukums Īpašnieks Pārzinis Piezīmes, tālr.
Gribustu kapi Jezupovas draudze Anna Guseva 22918443
Lāču kapi Jezupovas draudze Teresa Rosovska 28455717
Ciršu kapi Jezupovas draudze Ainārs Lociks 28810750
Stropu kapi Jezupovas draudze
Jurīšu kapi Jezupovas draudze Bronislava Siņeviča 29327962

Seši  kapi Naujenes pagasta teritorijā ir Daugavpils novada pašvaldības īpašums, kas nodots valdījumā Naujenes pagasta pārvaldei. Kapus apsaimnieko Naujenes pagasta pārvalde. Apbedīšanas kārtību, kapu īpašnieka, kapu pārziņa pienākumus un tiesības, apmeklētāju iekšējās kartības noteikumus nosaka Daugavpils novada domes saistošie noteikumi „ Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novadā”

Pirms apbedījumu veikšanas obligāti jāvēršas pie kapu pārziņa. Apbedījumi bez kapu pārziņa informēšanas un apbedījuma reģistrēšanas pie kapu īpašnieka nav atļauti.

Saistošie noteikumi par kapu apsaimniekošanu Daugavpils novadā