KAPUSVĒTKI JEZUPOVAS DRAUDZES KAPOS 2020.GADĀ

BUKŠTU KAPI14.jūnijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem 15.jūnijā, plkst. 8.00

GRIBUSTU KAPI28.jūnijā, plkst 15.00

Sv. Mise par mirušajiem 30.jūnijā, plkst. 8.00

CIRŠU KAPI4.jūlijā, plkst. 14.00

Sv. Mise par mirušajiem 6.jūlijā, plkst. 8.00

LĀČU KAPI5.jūlijā, plkst. 14.00

Sv. Mise par mirušajiem 7.jūlijā, plkst. 8.00

STROPU KAPI 12.jūlijā, plkst. 14.00

Sv. Mise par mirušajiem 13.jūlijā, plkst. 8.00

JURĪŠU KAPI18.jūlijā, plkst. 14.00

Sv. Mise par mirušajiem 21.jūlijā, plkst. 8.00

KOKINU KAPI19.jūlijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem 20.jūlijā, plkst. 8.00

 

KAPUSVĒTKI SPRUKTU SV. ANTONA ROMAS KATOĻU DRAUDZES KAPOS 2020.GADĀ

 

SPRUKTU KAPI2.augustā, Sv. Mise par mirušajiem plkst.12.00,     pēc Sv. Mises – kapusvētki

SPRUKTU KOMUNĀLIE KAPI8.augustā, plkst 13.00

Sv. Mise par mirušajiem 9.augustā, plkst. 12.00

RUDĀNU KAPI22.augustā, plkst 13.00

Sv. Mise par mirušajiem 23. augustā, plkst. 12.00

 

 Prāvests P. Raciņš