Kapusvētki Jezupovas un Spruktu draudžu kapos 2017. gadā

KAPUSVĒTKI JEZUPOVAS DRAUDZES  KAPOS

GRIBUSTU KAPI – 04.jūnijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 05.jūnijā,  plkst. 8.00 no rīta.

BUKŠTU KAPI – 11.jūnijā, plkst. 16.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 12.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta.

LĀČU KAPI – 25.jūnijā, plkst. 14.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 26.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta.

CIRŠU KAPI – 01.jūlijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 03.jūlijā,  plkst. 8.00 no rīta.

STROPU KAPI – 09.jūlijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 10.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

KOKINU KAPI – 16.jūlijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 17.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

JURĪŠU KAPI – 22.jūlijā, plkst. 15.00

Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 24.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

 

KAPUSVĒTKI  SPRUKTU DRAUDZĒ

SPRUKTU KAPI – 6.augustā, plkst. 14.00

KOMUNĀLIE KAPI SPRUKTOS – 12.augustā, plkst. 13.00

RUDĀNU KAPI – 19.augustā, plkst. 13.00