Klusuma laiks Lāču pamatskolā

Adventa laiks ir klusuma, miera un pārdomu laiks. Laiks, kuru gaidot Ziemassvētku brīnumu, šogad pavadām šaurā lokā.

Neskatoties uz to, pirmdienas rītā, Lāču pamatskolas Adventes vainagā tika iedegta  pirmā svece. To iededza 3.klases izglītojamie kopā ar  skolas direktoru Andri Meškovski.  Visas dienas garumā  pie šīs gaismiņas  nāca visu pārējo sākumskolas klašu skolēni  ar savām skolotājām , lai klusībā padomātu un pārrunātu, ar kādām cerībām , domām un darbiem sagaidīsim Ziemassvētkus.

Sagatavoties šim skaistajam pasākumam palīdzēja mūsu radošās skolotājas –  Ināra Parfjonova, kura kopā ar floristikas pulciņa audzēknēm uztaisīja tik skaistu Adventes vainagu  un fizikas skolotāja Elvīra Osipova, kura  izgatavoja sveces  vainagam. Tieši šīs skaistās sveces četras nedēļas atgādinās mums par klusuma un miera laiku.

Pirmā svece – tradicionāli ir gaidu jeb cerību svece.  Laikam visiem mums viena šogad cerība – kaut visi mēs būtu veseli, atgrieztos skolā un visas klases atsāktu mācības klātienē.

Video