Komunālā saimniecība

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

Sniegtie komunālie pakalpojumi:
Siltumenerģijas ražošana;
Aukstā un karstā ūdens piegāde;
Kanalizācijas pakalpojumi.

Dzīvojamā fonda pārvaldīšana (māju uzturēšana, pārvaldīšana, darbu plānošana, organizēšana, mājas lietu vešana, informācijas sniegšana)

Sniegtie komercpakalpojumi:
Tehnikas noma;
Sniega tīrīšana;
Lāsteku noņemšana;
Koku zāģēšana.

Vairākwww.sia-nps.lv
Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat vērsties SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr./fakss 65440381, www.sia-nps.lv

Ar SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” publiskajiem dokumentiem, attiecībā uz dzīvojamā fonda pasaimniekošanu, var iepazīties šeit