Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums Naujenes pamatskolā

Klaudz sliedes tālumā,

Un dunoņa nāk tuvāk.

Vēl kailo koku zarus plosa vējš.

Ir agrs pavasaris,

Māras dienas rīts,

Nav saules, apmācies un līst.

1949.gada 25. marts – šīs dienas notikumi mūsu tautas vēsturē ir kā viena vienīga melna svītra laika ritumā, kas daudzus cilvēkus ierāva baismā virpulī. Šajā dienā no Latvijas uz attālām PSRS vietām tika izsūtītas vairāk kā 13000 ģimeņu, kopumā teju 43000 mūsu valsts iedzīvotāju. Vienā dienā tika iznīcinātas vairāk kā 10000 zemnieku saimniecības, tika sagrautas ģimenes un sapņi. Šķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes, kas tobrīd valdīja šajās marta dienās, nav vārdos aprakstāmas.

Pieminot šos traģiskos brīžus, 22. martā Naujenes pamatskolā notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums, kurā piedarījās 5. – 9.klašu skolēni. Šī pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja iejusties izsūtīto lomā. Vēstures skolotāja INGA ČALENKA ar direktora vietnieces ZINAĪDAS PAULIŅAS palīdzību sagatavoja skolēniem nelielu ceļojumu vēsturē.  Skolotājas arī  atgādināja par notikumiem pirms 69 gadiem – 1949. gada 25. martā.

Pirms doties “ceļojumā”, skolēni tika sadalīti grupās un visiem tika paziņots, ka esam izsūtītie un 2 minūšu laikā uz lapiņām vajadzēja uzrakstīt tos astoņus priekšmetus, kurus mēs ņemtu līdzi uz Sibīriju. Pēc tam visi kopā devāmies uz Naujenes staciju, lai katrs pie sevis varētu iztēloties tos drausmīgos laikus, kad cilvēkus šādi veda uz staciju.  Pastāvējām pie akas, kas varēja būt daudzu izsūtīto dzīvē pēdējais ūdens avots dzimtenē. Mēs redzējām vagonus, kas bija līdzīgi tiem, kuros veda uz Sibīriju cilvēkus. Cilvēki brauca nedēļām, un vilciens apstājās reizi dienā, lai izsūtītie varētu kaut ko uzkost (visbiežāk tā bija maize vai mizā vārīts kartupelis) un padzerties. Kad bijām stacijā, skolotāja Inga pastāstīja par to, kādos apstākļos brauca izsūtītie.

Pasākums turpinājās skolas aktu zālē, kur katrai komandai 15 minūšu laikā bija jāizpilda divi uzdevumi par 25.marta notikumiem. Komandu darbu vērtēja žūrija: direktora vietniece Ligita KURSIŠA, matemātikas skolotāja Anna ŠNUCINA, latviešu valodas skolotāja Inese LOCIKA. Visas komandas par piedalīšanos pasākumā saņēma Pateicības. Šoreiz nebija ne uzvarētāju, ne zaudētāju, jo ieguvēji bijām visi – tika dota iespēja šajā dzīves ritumā apstāties un paskatīties pagātnē, lai neaizmirstu kādus laikus piedzīvojuši mūsu senči.

Paldies skolotājām par iespēju piedalīties šajā piemiņas pasākumā! Ir svarīgi, lai arī mēs, jaunākā paaudze, zinātu par šo netaisnīgo pāridarījumu, un, lai zinot, kam izgājuši cauri mūsu vecvectēvi un vectēvi, prastu novērtēt neatkarīgu un brīvu valsti!

Fotogalerija

Informāciju sagatavoja Naujenes pamatskolas 9.kl. skolniece Sindija VAIKULE