Kontakti

NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE
Reģistrācijas numurs: LV90000073501
Adrese: Naujenes pagasts, Naujenes ciems, Skolas iela 15, Daugavpils novads
tālr: +371 654-76840, fakss: +371 654-76857
e-pasts: parvalde@naujene.lv, www.naujene.lv

Banka: Valsts kase    SWIFT: TRELLV22
Konta numurs: LV93TREL9800200447410

Darba laiks:
Pirmdiena no 8.30 līdz 18.00
Otrdiena no 8.30 līdz 17.00
Trešdiena no 8.30 līdz 17.00
Ceturtdiena no 8.30 līdz 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00
Piektdiena no 8.30 līdz 16.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00

Pārvaldes speciālisti pieņem iedzīvotājus:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
pēc adreses: Skolas ielā 6, 12, 15, Naujenē.

KONTAKTU INFORMĀCIJA

Amats Vārds, uzvārds Iekšējais numurs Darba tālr. e-pasts
NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA UN DARBINIEKI
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 401 6 54-76841

korp.20219044

inara@naujene.lv
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Lietvede Junona Jekimova 400 6 54-76840 parvalde@naujene.lv

junona.jekimova@naujene.lv

Datortehnikas inženieris Valentīns Čehanovskis 407 6 54-76844 it@naujene.lv
Sporta pasākumu organizators Sandris Šedis 428 6 54-76851 sandris.sedis@naujene.lv
Jaunatnes lietu specialists Linda Laizāne 426 6 54-76849 linda.laizane@naujene.lv
Juriste Ērika Karņicka 431 6 54-76842 jurists@naujene.lv
Projektu vadītāja Guna Smelcere 240 654-76882 guna.smelcere@dnd.lv
Personāla lietu pārzine

Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Inga Kuļikova 427 6 54-76850 kadri@naujene.lv
GRĀMATVEDĪBA
Galvenā grāmatvede Gaļina Boroņenko 417 6 54-76852 galina.boronenko@naujene.lv
Vecākā grāmatvede Natālija Annišineca 416 6 54-29580 natalija.annisineca@naujene.lv
Grāmatvede Teresa Miglāne 413 6 54-76853 tereza.miglane@naujene.lv
Grāmatvede Leila Mgebrišvili 415 6 54-29581 leila.mgebrisvili@naujene.lv
Grāmatvede Tatjana Mihejeva 405 6 54-76847 tatjana.mihejeva@naujene.lv
Grāmatvede Aļona Bazuļeva 414 6 54-29582 aljona.bazuleva@naujene.lv
SAIMNIECĪBAS DAĻA
Saimniecības vadītāja Junija Marhileviča 425 6 54-76855

Korp.29267633

6 54-29583

korp.26465559

apsaimniekosana@naujene.lv

valerijs.mihejevs@naujene.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valērijs Mihejevs 429
Uzkopšanas darbu meistars Juris Konišs 425 6 54-76855
STRUKTŪRVIENĪBAS
NAUJENES KULTŪRAS CENTRS
Naujenes kultūras centra vadītāja Olga Kuzmina 6 54-74268 naujene_kc@inbox.lv
NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska 6 54-50246 Naujenes.biblioteka@inbox.lv

biblioteka@naujene.lv

Naujenes tautas bibliotēkas filiāle Locikos Tamāra Gordina 6 54-45206

 

gordina_ta@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēkas filiāle

Vecstropos

Nataļja Alehno 6 54-57127 vecstropuap@inbox.lv

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

NAUJENES PAMATSKOLA
Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brovkins 290 6 54-76858 pamatskola@naujene.lv
Lietvede Aleksandra Semjonova 291 6 54-76859 naujenes.psk@inbox.lv
LĀČU PAMATSKOLA
Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis 6 54-74565 skola@naujene.lv
NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Anna Vaidere 6 54-50176 rukitis@naujene.lv
NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Marģevičs 6 54-50287

korp.25477207

naujenes_mms@inbox.lx

NMMS@inbox.lv

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Naujenes novadpētniecības muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesnika 6 54-71321

korp.26532508

evita.kusina@inbox.lv

naujenesmuzejs@inbox.lv

NAUJENES PAGASTA SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
SPSPC direktore Laura Jakovļeva 6 54-47148

Korp.20237517

laura.jakovleva@naujene.lv
SPSPC Dienas centrs Svetlana Zinkeviča 6 54-59048
“SOCIĀLĀ ATBALSTA UN APRŪPES CENTRS “AVOTS””
vadītāja Lilita Gasjaņeca korp.29422951 lilita.gasjaneca@naujene.lv

saaca@dnd.lv

DAUGAVPILS NOVADA DOMES DARBINIEKI NAUJENES UN BIĶERNIEKU PAGASTĀ
Budžeta nodaļas nodokļu inspektore Aļona Annišineca 420 6 54-76854 alona.annisineca@dnd.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists Raimonds Užulis 409 6 54-76843

d. 28371053

Raimonds.uzulis@dnd.lv
VIŠĶU BĀRIŅTIESA (pieņemšana Naujenē)
Bāriņtiesas locekle Tatjana Filatova 418 6 54-76848

20045987

tatjana.filatova@viski.lv
Bāriņtiesas locekle Biruta Kokina 408 Tālr./fakss

6 54-76856

20368034

biruta.kokina@viski.lv
Bāriņtiesas locekle Olga Gaidele 408 Tālr./fakss

6 54-76856

20385690

olga.gaidele@viski.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

DAUGAVPILS NOVADA PAGASTU PĀRVALDES

Naujenes pagasta teritorijā esošo kapu pārziņu kontaktinformācija