Kontakti

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE
Reģistrācijas numurs: LV90000073501
Adrese: Naujenes pagasts, Naujenes ciems, Skolas iela 15, Augšdaugavas novads
tālr: +371 654-76840, fakss: +371 654-76857
e-pasts: parvalde@naujene.lv, www.naujene.lv

Darba laiks:
Pirmdiena no 8.30 līdz 18.00
Otrdiena no 8.30 līdz 17.00
Trešdiena no 8.30 līdz 17.00
Ceturtdiena no 8.30 līdz 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00
Piektdiena no 8.30 līdz 16.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00

Pārvaldes speciālisti pieņem iedzīvotājus:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
pēc adreses: Skolas ielā 6, 12, 15, Naujenē.

KONTAKTU INFORMĀCIJA

09/05/2022 Fakss: 6 54-76857

Amats Vārds, uzvārds Iekšējais numurs Darba tālr. e-pasts
NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 401 6 54-76841

20219044

inara.miglane@naujene.lv
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Lietvede Junona Jekimova 400 6 54-76840 parvalde@naujene.lv
Sporta pasākumu organizators Sandris Šedis 428 6 54-76851 sandris.sedis@naujene.lv
Juriste Ērika Karņicka 431 6 54-76842 jurists@naujene.lv
Personāla lietu pārzine

Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Inga Kuļikova 427 6 54-76850 kadri@naujene.lv
Datortehnikas inženieris Valentīna Čehanovskis 407 6 54-76844 it@naujene.lv
SAIMNIECĪBAS DAĻA
Saimniecības vadītāja Junija Marhileviča 425 6 54-76855

29267633

 

6 54-29583

26465559

apsaimniekosana@naujene.lv

 

 

valerijs.mihejevs@naujene.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valērijs Mihejevs  

429

STRUKTŪRVIENĪBAS
NAUJENES KULTŪRAS CENTRS
Naujenes kultūras centra vadītāja Olga Kuzmina 6 54-74268 naujene_kc@inbox.lv
NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska 6 54-50246 naujenes.biblioteka@inbox.lv

biblioteka@naujene.lv

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle 6 54-45206  biblioteka.lociki@naujene.lv
Naujenes tautas bibliotēkas

Vecstropu apkalpošanas punkts

6 54-57127  biblioteka.vecstropi@naujene.lv

 

 

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS ADMINISTRĀCIJAS DARBINIEKI (pieņemšana Naujenē)

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas nodokļu inspektore Ilga Alika 420 6 54-76854 ilga.alika@augsdaugavasnovads.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists Mārīte Uļjane 409 6 54-76843 marite.uljane@augsdaugavasnovads.lv
Jaunatnes lietu daļas jaunatnes lietu speciāliste Linda Laizāne 426 6 54-76849 linda.laizane@naujene.lv

linda.laizane@augsdaugavasnovads.lv

Norēķinu daļas kasiere Anna Benda 405 6 54-76847 kasiere@naujene.lv

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

NAUJENES PAMATSKOLA
Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brovkins 290 6 54-76858 pamatskola@naujene.lv
Lietvede Aleksandra Semjonova 291 6 54-76859 naujenes.psk@inbox.lv
LĀČU PAMATSKOLA
Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis 6 54-74565 skola@naujene.lv
NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Anna Vaidere 6 54-50176 rukitis@naujene.lv
NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs 6 54-50287

p.26749424

naujenes_mms@inbox.lx

nmms@inbox.lv

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Naujenes novadpētniecības muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesnika 6 54-71321

26532508

evita.kusina@inbox.lv

naujenesmuzejs@inbox.lv

 

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
SPSPC vadītāja Laura Jakovļeva 206 6 54-47148 laura.jakovleva@naujene.lv
SPSPC Dienas centrs Svetlana Zinkeviča 201 6 54-59048
SPSPC sociālais darbinieks (pieņemšana Naujenē) Jeļena Kokina 430 6 54-76846 jelena.kokina@naujene.lv
 

SOCIĀLĀ ATBALSTA UN APRŪPES CENTRS “AVOTS”

Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” vadītāja Lilita Gasjaņeca 6 54-40257

29422951

saaca@dnd.lv

lilita.gasjaneca@inbox.lv

bērnunams@naujene.lv

 

BĀRIŅTIESAS LOCEKĻI VIŠĶU TERITORIĀLAJĀ VIENĪBĀ (pieņemšana Naujenē)
Bāriņtiesas locekle Tatjana Filatova 418 6 54-76848

20045987

tatjana.filatova@augsdaugavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Svetlana Fjodorova 408 6 54-76856

29643122

svetlana.fjodorova@augsdaugavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Olga Gaidele 408 6 54-76856

20385690

olga.gaidele@augsdaugavasnovads.lv

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAGASTU PĀRVALDES

Naujenes pagasta teritorijā esošo kapu pārziņu kontaktinformācija