Lāčplēša diena Naujenes pamatskolā

Mēs visi Lāčplēša bērni esam

Un Lāčplēša spēku sev sirdīs nesam!

/K. Kalniņa/ 

Ikvienam ir svarīga piederības izjūta konkrētai grupai – ģimenei, tautai, valstij. Šī izjūta sākotnēji rodas tieši ģimenē, skolā netieši mācoties no redzētā un piedzīvotā tuvāko cilvēku lokā. To iespējams arī veicināt, runājot par tautas un valsts vērtībām, simboliem, rituāliem saprotamā veidā, kā arī piedaloties dažādos valstij un tautai nozīmīgos svētkos un gadskārtās.

11.novembrī visa Latvija svinēja Lāčplēša dienu, kad mēs visi esam aicināti neaizmirst kritušos karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un brīvību. Šī diena liek mums aizdomāties par to, ko mums katram nozīmē Latvija un kā mēs rīkotos, ja būtu jāizvēlas – bēgt, vai palikt un cīnīties. Par godu šiem svētkiem 10. novembrī Naujenes pamatskolā notika dažādas aktivitātes.

Tradicionāli, kā nu jau pēdējo četru gadu laikā, viss skolas kolektīvs pulcējāmies skolas pagalmā, lai ietu kopīgā lāpu gājienā apkārt skolai. Pasākumu ieskandināja 6.klases skolnieces Santas BULES skanīgā balss. 9. klase skolēni Sindija VAIKULE un Dāvis Daniels KURSIŠS atgādināja, kā notika Latvijas neatkarības nosargāšana un kā radās Lāčplēša diena. Tieši šajā dienā latviešu karavīri 1919. gada novembrī parādīja pasaulei, ka arī mazas valsts karaspēks var veiksmīgi aizstāvēt savu zemi pret daudz lielāku valstu armijām.

Klātesošos uzrunāja skolas direktors Pāvels BROVKINS, kurš savā uzrunā uzsvēra, ka, tikai neaizmirstot pagātni, mums var būt nākotne.

Kopā ar degošajām lāpām katrs klātesošais savā sirdī iededza liesmiņu par kritušajiem, par varoņiem, par dzīvajiem, kas savas valsts labā ziedoja sevi, domas, darbus.

Lāčplēša dienu atzīmējot, mūsu skolā notika sporta aktivitātes. Konkursā „Vai esi stiprāks par Lāčplēsi” ar dažādām spēka un izveicības aktivitātēm piedalījās 5. – 9. klašu skolēni. Pamatskolas klašu skolēni sacentās dažādās disciplīnās: Laimdotas bizes savaldīšana,  Tālu lec, zemu krīt, Velna bedre, Lāčplēša roku muskuļi, Dinaburgas lode, Spīdalas zibšņi, Daugavas līkloči, Kokneša spēks. Protams, katrā disciplīnā tikai noskaidroti labākie, bet pats galvenais, ka katrs šo sportisko aktivitāšu dalībnieks pats sev atbildēja uz jautājumu: Vai es esmu stiprāks par Lāčplēsi?

Paldies skolēniem par piedalīšanos un skolotājam Arnim par sportisko aktivitāšu organizēšanu!

Novembris ir mēnesis, kad pie krūtīm lepni piespraužam Latvijas karoga krāsas lentīti un māju logos iededzam svecītes, pieminot varoņus, kas nosargāja mūsu valsts neatkarību un pateicoties kuriem, šodien varam dzīvot brīvā valstī. Tomēr vēl svarīgāk par šādām darbībām ir liesmas iedegšana katram savā sirdī, tādējādi izstarojot siltumu un gaismu un dodot to citiem. Tāpēc aicinu ikvienu iedegt šo liesmu sevī!

Fotogalerija