Lāčplēša diena Naujenes pamatskolā

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –

Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.  

                                                   /Vilis Plūdonis/

Latvija, tāpat kā daudzas jaunās valstis, kuras radās pēc Pirmā pasaules kara Eiropā, bija spiesta savu brīvību aizstāvēt asiņainās cīņās. Šajā laikā dzima Latvijas bruņotie spēki, notika pirmās brīvības cīņas un daudzi kareivji gāja bojā.

Kā katru gadu, arī šogad mēs skolā atzīmējām Lāčplēša dienu. 11. novembrī visa skolas saime pulcējās skolas aktu zālē, lai atcerētos un pieminētu drosmīgos kareivjus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Mēģinājām kopīgi noskaidrot, kas ir Lāčplēsis, kāpēc mums ir tāda Lāčplēša diena, kā mēs to atzīmējam. Runājām par Lāčplēša Kara ordeņiem un skatījāmies video. To visu atcerēties mums palīdzēja 8. klases skolniece Santa BULE un 7. klases skolnieki Dainis TEIVĀNS, Deniss ROMANOVS un Ņikita ŠIŠKINS.

Naujenes pamatskolai Lāčplēša dienā ir svēta tradīcija – visam skolas kolektīvam plecu pie pleca doties lāpu gājienā apkārt skolai, tā pieminot un godinot Brīvības cīņu dalībniekus. Ikgadējais lāpu gājiens,  mums ir visnotaļ cieņpilna tradīcija. Tradīcija, kura spēj mūs – ikvienu Naujenes pamatskola skolēnu un skolotāju  – apvienot kā nedalāmu veselumu. Radīt to kopības sajūtu ar siltuma, pozitīvisma un patriotisma sajūtu. Kopā mēs varam daudz!

Uguns liesmās smeļoties spēku, domājot par nākotni un atceroties pagātni, dziedot „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”, lāpu gājiens izvijās apkārt skolai.

Iedegtās lāpas dod ticību, kas iedegta kā sirds liesma, palīdz ieraudzīt cerību. Ne tikai to cerību, kas šodien ir slikts, neizdevies, ne tikai kļūdas, bet arī ieraudzīt to, kas vēl nav redzams, ieraudzīt, ka mēs visi kopā veidojam savu dzīvi, veidojam savas  skolas, pagasta novada un savas valsts dzīvi, ka tā mainīsies, būs labāka un citādāka. Liesmas mums palīdz ieraudzīt ticību, kas dos spēku un drosmi. Ticība spēcināja mūsu karavīrus atdot visdārgāko. Ar cerību raudzīsimies uz savu valsti un ar to leposimies. Mums ir jāiemācās vairāk lepoties ar savu skolu, pagastu, novadu, ar savu valsti un savu tautu!

FOTOGALERIJA