Lāču pamatskola

 

Adrese: Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pag., Augšdaugavas novads, LV-5462
Tālrunis: 654-74565
E-pasts: skola@naujene.lv
Skolas direktors: Andris Meškovskis

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Lāču pamatskola, reģistrācijas Nr. 4212900506, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65474565, e-pasts: skola@naujene.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

 

PAR SKOLU

VĒSTURE

PEDAGOGI

GADA SKOLOTĀJS, GADA SKOLĒNS

IESTĀDES GODALGOTAS VIETAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

STATISTIKA

ĒDIENKARTE

DOKUMENTI

AKTUALITĀTES