Lāču pamatskolā ciemojas kinologi

Saulainajā novembra rītā visa skolas saime nepacietīgi pulcējās skolas pagalmā. Visi gaidīja pārsteigumu. Pēc dažām minūtēm skolas pagalmā iebrauca robežsargu mašīna. Pie mums ieradās Daugavpils pārvaldes Kinoloģijas nodaļas Kinoloģijas dienesta priekšnieks Jānis Želvis, kopā ar inspektoru kinologu Artūru Bezinu un dienesta suni Veilu, inspektori kinoloģi Irēnu Ļutaju un dienesta suni Emi, inspektori kinoloģi Diānu Kapustinu un dienesta suni Vari un inspektoru kinologu Vitāliju Bulavski.

Kinoloģijas dienesta priekšnieks Jānis Želvis stādīja priekšā savus darbiniekus. Dienesta suņi savu inspektoru kinologu vadībā izpildīja dažādas komandas. Piemēram, meklēja aizliegto vielu starp vairākām somām. Arī skolēniem piedāvāja piedalīties šajā uzdevumā, visi brīvprātīgi pieteikušies audzēkņi nostājās vienā līnijā, tad viens no skolēniem uzvilka somu ar aizliegto vielu un tā dienesta sunim bija jāatrod. Bija uzdevumi, kur pēc  instruktora komandas suns aizturēja noziedznieku, kurš bija noslēpies. Visi klātesošie bija sajūsmā un izteica vēlēšanos pavasarī doties ekskursijā uz robežu.

Izsakām  pateicību Daugavpils pārvaldes Kinoloģijas nodaļas kinoloģijas dienesta priekšniekam Jānim Želvim, inspektoram kinologam Artūram Bezinam ar dienesta suni Veilu, inspektoram kinologam Vitālijam Bulavskim, inspektorei kinoloģei Irēnai Ļutajai ar dienesta suni Emi un inspektorei kinoloģei Diānai Kapustinai ar dienesta suni Vari!