Lāču pamatskolā izskanējis pēdējais zvans

Mazliet skumji ap sirdi mums visiem,
Skolas durvis, kad aizveras ciet.
Saucot klasē, zvans atskanēs citiem,
Dzīve aicina tālāk mums iet.

13. maijā Lāču pamatskolā pulcējās kopā pedagogi, vecāki, goda viesi, izglītojamie, ar labiem novēlējumiem devītklasniekiem. Šajā saulainajā dienā 9. klasei skolas zvans skanēja pēdējo reizi. Šogad 9. klasi absolvē vienpadsmit izglītojamie. Skolēniem notika svinīgs pasākums – Pēdējais zvans. Skolēniem tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni novēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi skolotājiem, kuri viņus audzināja, mācīja un sargāja visus šos deviņus gadus.

Ar sirsnīgiem vārdiem devītklasniekus uzrunāja  viesi – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. Šajā dienā Daugavpils novadā tradicionāli godināja arī vislabākos izglītojamos  ar diplomiem, naudas balvām un ziediem.

Topošus absolventus sveica skolas direktors. Ar asarām acīs saviem ērglīšiem labus vārdus teica  klases audzinātāja Skaidrīte Kardele.  Pirmā skolotāja Gaļina Naumuškina atgādināja par pirmajiem soļiem skolā un parādīja savu jauno pirmklasnieku prasmes. Devītklasniekus sveica vecāki, 8. klases izglītojamie, tautas deju kolektīvs un skolas ansamblis. Topošā absolvente Jana Meinarte kopā ar māsīcu Jelizavetu Kaķīti nodziedāja skaistu dziesmu. Gods izskandināt pēdējo zvanu tika dots vislabākajiem: 1.klases izglītojamai Milanai Filatovai un 9. klases izglītojamam Sergejam Motrončikam. Lai pēdējais zvans paliek mūsu devītklasniekiem atmiņā!

 

 J. Ovčiņņikova

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā