Lāču pamatskola lepojas un pateicas…

Klāt mācību darba rezultātu apkopošanas laiks.  Lāču pamatskolā Pateicības dienā “Paldies” tika teikts gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Skola lepojas ar sasniegtiem rezultātiem. Šogad Lāču pamatskola ieguva 2.vietu olimpiāžu kopvērtējumā starp novada pamatskolām un 1. vietu interešu izglītībā starp novada pamatskolām. Skola vienmēr lepojas un pateicas gudriem, radošiem, centīgiem izglītojamiem, kas pratuši sevi parādīt gan olimpiādēs, gan konkursos, gan sporta sacensībās. Skola lepojas un pateicas pedagogiem, kas palīdzēja izglītojamiem sekmīgi startēt Daugavpils novada olimpiādēs un Daugavpils novada un valsts konkursos.

30.maijā tika godināti tie, kas palīdzēja mūsu skolai iegūt godalgotas vietas. Sākam “paldies”:

 • Irēnai Bidzānei par 3. vietu latviešu valodas olimpiādē; par atzinību Latgales novada krievu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Diānai Siņevičai par 3. vietu pētījumu darbu konkursā 5. – 9. klasēm.
 • Darjai Piļušinai par 3. vietu pētījumu darbu konkursā 5. – 9. klasēm;
 • Sergejam Motrončikam par atzinību bioloģijas olimpiādē, par atzinību vēstures olimpiādē, par atzinību fizikas olimpiādē, par atzinību Latgales novada krievu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Alisijai Ovčiņņikovai par 1. pakāpi  vizuālās mākslas konkursā “Krāsainā Latvija”, par 2. vietu vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2017”,  Alisija arī kļuvuši par konkursa laureāti Latvijas kārtā, par 1. vietu konkursā “Mēs – paši par sevi”, par 3.pakāpi skatuves runas konkursā;
 • Alīnai Ļeonovai par 3. vietu Vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2017”, par 2.vietu vizuālās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”;
 • Veronikai Zaicevai par 2. vietu vizuālās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”;
 • Jūlijai Gerasimovai par 2. pakāpi  vizuālās mākslas konkursā “Krāsainā Latvija”, par 2. vietu vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2017”, par 3. vietu vizuālās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”;
 • Sofijai Konstantinovai par 2. pakāpi  vizuālās mākslas konkursā “Krāsainā Latvija”;
 • Emīlijai Maulinai par 2. pakāpi  vizuālās mākslas konkursā “Krāsainā Latvija”;
 • Sofijai Lapiņai par 3. vietu vizuālās mākslas olimpiādē, par 2. vietu vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2017”, par 3. vietu vizuālās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”;
 • Jelizavetai Purplišai par 3. pakāpi skatuves runas konkursā;
 • Lāču pamatskolas popgrupai par 3. pakāpi popgrupu konkursā “No baroka līdz rokam”;
 • Lāču pamatskolas tautas deju kolektīvam par 2. pakāpi tautas deju kolektīvu skatē. Mūsu deju kolektīvs ieguva iespēju 2. un 3. jūnijā pārstāvēt Daugavpils novadu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Kuldīgā.

Mēs lepojamies ar izglītojamiem, kas sasniedza labus un teicamus rezultātus mācību darbā. Mūsu teicamnieki: Viktorija Daņilova, Alīna Grustāne, Milana Filatova, Sofija Jeļisejeva (1. klases izglītojamas), Evelīna Koļesnika, Jeļizaveta Purpliša, Jelizaveta Beide (2. klases izglītojamas), Alisija Ovčiņņikova, Alīna Ļeonova (3. klases izglītojamas), Andrejs Jermaks, Ilona Boroņenko (4. klases izglītojamie), Oļegs Grustāns, Elizabete Siņeviča (5. klases izglītojamie), Diāna Siņeviča (6. klases izglītojama), Irēna Bidzāne , Artjoms Nikolajevs (8.klases izglītojamie). Mums prieks arī par visiem izglītojamiem, kuri piedalījās un sekmīgi startēja sporta sacensībās un citos ārpusskolas pasākumos.

Pēc svinīgas pasākuma daļas ar dziesmām, dejām un izklaidēm atvadījāmies no mācību gada. Paldies visam skolas kolektīvam  par nopietnu darbu, sadarbību, atsaucību, pacietību  un atbalstu. Lai jums visiem ir spilgtas, saulainas un  aktīvas vasaras brīvdienas, kuras nesīs  jaunas idejas un vēlmi strādāt tikpat efektīvi, radoši un draudzīgi!

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā J. Ovčiņņikova