Lāču pamatskola notiek projekta „Kopā būt” realizācija

Reizēm mums šķiet, ka kopā pavadītais laiks ar bērnim būs rīt, parīt, pēc mēneša. Reizēm tas paiet ātrāk, nekā mēs to iedomājamies. Nepieciešamība būt līdzās bērnam vienmēr ir ļoti svarīga. Svarīgi būt kopā dažādās ikdienišķās nodarbēs. Kopā būt nozīmē apgūt ko jaunu kopā ar bērnu. Lāču pamatskola piedāvā kopā būšanas iespējas vecākiem un bērniem, realizējot projektu, „Kopā būt”.

2017.gada 15.septembrī sākās šī projekta realizācijas pirmā aktivitāte un notika pasākums „Iepazīsties, rakstu zīme !” Skolēni ar vecākiem un skolotāji piedalījās izzinošā lekcijā- prezentācijā par latviešu rakstu zīmēm, kuras laikā viņi uzzināja zīmju skaidrojumu, nozīmi un izmantošanu.  Lekcija noslēdzās ar uzdevumiem , kuri ļāva pārbaudīt apgūtās zināšanas par latviešu rakstu zīmēm.

Laikā periodā no Septembra līdz novembrim skolēniem un skolēnu vecākiem ir iespēja piedalīties pasākumos, radošajās darbnīcās un takas izveidošanas procesā.

 

15. 09. 2017. Pasākums „Iepazīsties, rakstu zīme!” Skolēni ar vecākiem  un skolotāji piedalīsies izzinošā lekcijā-prezentācijā par latviešu rakstu zīmēm, kuras laikā viņi uzzinās to skaidrojumu, nozīmi un izmantošanu.
22. 09. 2017. Radošā darbnīca “Grāmatzīmes” meitenes kopā ar mammām  izšūs  latviskās zīmes uz linu auduma. Pievienojot novēlējumu, tiks izgatavoti suvenīri Latvijas Republikas dzimšanas dienai.
29.09. 2017. Radošā darbnīca “Salmu gleznas” 1-.-2. klašu skolēni  kopā ar vecākiem veidos zīmes  no salmiem, kuras tiks izvietotas skolas telpās un sarīkota izstāde.
Oktobrī Radošā darbnīca „Veidosim kopā…” Mākslinieka V. Grebeža vadībā skolēni un vecāki veidos leļļu siluetus, kurus dekorēs un novietos izziņas takā pie Lāču pamatskolas.
Oktobrī Radošā darbnīca “Oļi” 3.-4. klašu skolēni kopā ar vecākiem piedalīsies oļu rotāšanā ar etnogrāfiskām  zīmēm. Oļi tiks apdedzināti un izvietoti vienā  no Zīmju takas posmiem.
Oktobrī Radošā darbnīca “Zīmes uz koka” 5.-6. klašu zēni kopā ar tēviem izveidos koka ripas, uzzīmēs un izdedzinās etnogrāfiskās rakstu zīmes uz tām.
Oktobrī-Novembrī Rakstu zīmju takas izveidošana pie skolas Zīmju taka tiks izveidota no dabas materiāliem skolas teritorijā starp kokiem, ierobežota ar celmiem  un  sadalīta desmit posmos. Tās tapšanai  tiks piesaistīti skolēni un vecāki no katras klases. Katrai klasei un pirmsskolas grupai būs jāizveido viena rakstu zīme cementa maisījumā un jāievieto to vienā no takas posmiem
Oktobrī – Novembrī Ekskursija uz Latgales mākslas un amatniecības centru Balva visaktīvākiem dalībniekiem
Oktobrī – novembrī Noslēguma pasākums Projektā paveiktais tiks apkopots pie tējas tases,  tiks prezentētas izveidotās etnogrāfiskās zīmes,  skandētas tautas dziesmas  un izdejotas latviskās rotaļdejas

Pieteikties aktivitātēm var pie klases audzinātāja.

Būsim priecīgi redzēt Jūs Lāču pamatskolā kopīgai un interesantai laika pavadīšanai.

Projekta koordinatores: Ināra Parfjonova, Valentīna Zaiceva