Lāču pamatskola piedalījās festivālā “Svētku prieks!”

Vasara Lāču pamatskolas dejotājiem un koristiem tika ieskandināta ar raitu dejas soli un skanīgu dziesmu 2. jūnijā Višķu pagasta estrādē, kur  notika Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku prieks”.  Festivāla  laikā bērni un jaunieši dziedāja, dejoja, muzicēja, zīmēja.  Festivāls “Svētku prieks” bija iecerēts kā Daugavpils novada skolēnu sveiciens Latvijai tās dzimšanas dienā un gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Visa mācību gada laikā  mūsu skolas deju kolektīvi un sākumskolas koris mācījās jaunas dejas un dziesmas, lai  ar savu māku varētu priecēt skatītājus.   Spītējot karstajai saulei, mazie un lielie dejotāji  varonīgi izdejoja visas iemācītās dejas un sākumskolas koris izdziedāja savu repertuāru. Mēs varam lepoties ar  4. klases Alisiju un 3. klases Jelizavetu, kuras kopā ar citiem vadītājiem  vadīja festivāla koncertprogrammu. Kā arī varam lepoties ar mūsu skolas  mūzikas skolotāju Zitu Nitišu, kura teicami sagatavoja  sākumskolas kori skatei un koncertā viņai uzticēja diriģēt apvienoto novada skolēnu kori. Koncerta noslēgumā tika apbalvotas skolas kopvērtējumā par sasniegumiem mācību olimpiādēs un interešu izglītībā.  Lāču pamatskola ir ierindojusies 3. vietā par sasniegumiem mācību olimpiādēs novadā pamatskolu grupā. Paldies visiem vecākiem, kuri atbalsta savu bērnu piedalīšanos interešu izglītības pulciņos, tādejādi veicinot viņu radošo izaugsmi.

Urā!!! Vasara ir ieskandināta! Lai tajā pietiek laika uzkrāt spēkus nākošajam mācību gadam un jauniem sasniegumiem!

Fotogalerija

Deju skolotāja Iveta Meškovska