Lāču pamatskola svin Latvijas 101. gadadienu

Novembris katram Latvijas iedzīvotājam – mazam vai lielam, jaunam vai vecam – ir īpašs mēnesis. Novembrī visi godina mūsu Tēvzemi – Latviju. Arī   Lāču pamatskolā notika pasākumi, kuri bija veltīti Latvijai.

7.novembrī mūsu skolas ansamblis bija uzaicināts uzstāties Daugavpils novada Goda dienas pasākumā, kur tika godināti novada labākie un aktīvākie audzēkņi. No mūsu skolas tika apbalvotas divas 6. klases skolnieces Alīna Ļeonova un Alisija Ovčiņņikova.

Skolā tradicionāli svinēja Mārtiņdienu. Visa skolas saime piedalījās Mārtiņdienas tirdziņā, vieni tirgoja, bet citi pirka paštaisītus rokdarbus vai našķus. Sākumskolēni gāja rotaļās, dziedāja un skandināja tautasdziesmas par Mārtiņiem un Latviju.

Lāčplēša dienā, mūsu skolā jau kļūst par tradīciju redzēt  cilvēkus militārajā formā. Šogad skolā viesojās,  prezentēja sevi un organizēja sportiskās aktivitātes Daugavpils un Daugavpils novada jaunsargi, instruktora Viļa Kusiņa vadībā.

15. novembra rītā visa skolas saime pulcējās aktu zālē, lai dziedātu, dejotu, teiktu labus vārdus par godu Latvijai.

15.novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” svinīgajā pasākumā tika pasniegts Daugavpils novada domes Atzinības raksts Lāču pamatskolas direktora vietniecei izglītības jomā Zinaīdai Šumskai.

18.novembrī Naujenes pagastā notika pasākums “Savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums”. Mūsu 2. – 4. klašu tautas deju kolektīvs uzstājās uz Naujenes kultūras centra skatuves. Arī mūsu skolas mūzikas skolotāja Zita Barševska izpildīja Naujenes pagasta himnu un skolas ansambļa skanīgas balsis skanēja koncertā, kuru vadīja mūsu skolotāja Jeļena Ovčiņņikova un skolniece Alisija Ovčiņņikova. Šajā svinīgajā pasākumā Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstus mūsu skolas skolotājām Nadeždai Ponleitnerei, Elvīrai Osipovai, Inārai Parfjonovai, pavārei Diānai Antonovai un apkopējai Ingai Grustānei.

Vēlam Latvijai saglabāt savu identitāti un nākamajos 100 gados to stiprināt un attīstīt! Daudz laimes mūsu zemei – Latvijai!

FOTOGALERIJA