Lāču pamatskolā tika novadīta dabaszinību diena

3 komandas, kuras sastāvēja no 8. un 9. klašu skolēniem,  piedalījās konkursā – spēlē, lai izskaidrotu, kas ir viszinošākais  un visveiksmīgākais  dabaszinātnieks. Pasākuma dalībnieki aktīvi  risināja rēbusus par ķīmiskiem elementiem, meklēja atbildes uz   āķīgiem  fizikas jautājumiem, ka arī  veiksmīgi tika galā ar praktisku uzdevumu, kurā vajadzēja noteikt, kādai no  dabaszinātnēm – fizikai, ķīmijai vai bioloģijai pieder atbilstošie priekšmeti (trauki, piederumi, iekārtas). Skolotājām ir liels gandarījums, kā skolēni parādīja komandas darbu, izpildot sarežģītu uzdevumu, kurā skolēniem  bija jāatmin ķīmiskos elementus vai ķīmiskās vielas frazeoloģismos, sakāmvārdos vai pārrunās. Konkurss – spēle  noritēja ļoti aktīvi,  pozitīvā un draudzīgā gaisotnē.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par kopā jauki pavadīto laiku!

Autors: skolotāja Nataļja Laitāne