Lāču pamatskolā top Adventes laika zvaniņš

Adventes  laikā, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 5.decembrī, Lāču pamatskolā viesojās Valdis Grebežs, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotājs un amatu meistars keramikā. Viņš vadīja keramikas darbnīcu 3.- 5. klases skolēniem iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros.

Šajā darbnīcā audzēkņi veidoja no māla zvaniņu, lai ar to varētu ieskandināt Ziemassvētkus. Kā teica pats meistars V.Grebežs,  „Tā ir unikāla iespēja skolēniem  kaut nedaudz pieskarties mākslai. Dod kādas praktiskas iemaņas, kā arī attīstīt māksliniecisko domāšanu. Iespēja gan parādīt sevi, gan apzināties savas dotības „.

Ķeramiķa V.Grebeža vadībā drīz vien skolēnu mazajās , darbīgajās rokās  apaļā māla pika pārvērtās par apli, pēc tam pārtapa par zvaniņu. Atlika tikai to izrotāt un apdedzināt. Audzēkņu darinājumi bija daudzveidīgi:  gan formas, gan rotājumi.  Kad darbi tika parakstīti, tad amatnieks V.Grebežs tos saudzīgi novietoja kastē, lai apdedzinātu un pēc nedēļas skolēni gatavus tos turētu savās rokās.  Bērnu acīs mirdzēja prieks par paveikto.