Lāču pamatskola turpina realizēt projektu „Kopā būt”

  1. septembrī mājturības un tehnoloģiju skolotāja N. Ponleitnere pulcēja skolas māmiņas un meitenes grāmatzīmju veidošanai. Visi radošās darbnīcas dalībnieki čakli izstrādāja savu grāmatzīmes dizainu un cītīgi ar krustdūrieniem pārnesa to uz auduma. Aizrautīgs darbs turpinājās arī mājās.

29.septembrī skolas aktu zālē notika Salmu darbnīca. 1.- 5.klases audzēkņi kopā ar savām māmiņām atkal pulcējās kopā. Darbnīcās iesaistījās arvien vairāk cilvēku, jo visas vietas pie galdiem tika aizņemtas. Visiem acīs mirdzēja atkalredzēšanās prieks un  vēlme uzzināt ko jaunu.  Skolotāja I. Parfjonova iepazīstināja klātesošos ar  salmu vākšanu un sagatavošanu darbam. Pēc tam māmiņas kopā ar bērniem veidoja gleznas ar rakstu zīmēm no salmiem.  Kopā ar skolotāju visi tika galā ar sarežģītajām rakstu zīmēm.  Visiem bija prieks par kopā pavadīto laiku un padarīto darbu – salmu gleznām. Prieks par visu kuplo atnācēju saimi, sevišķi par tiem vecākiem,  kuri nāk uz projektu jau trešo reizi.

 

Sagatavoja: Ināra Parfjonova