Lāču pamatskolas 9. a klases skolēns konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojumā

  

Šogad mūsu skolas 9.a klases skolnieks M. Holodovs piedalījās starptautiskā skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”, kuru organizēja Vēstures skolotāju biedrība. Konkursa tēma šogad bija „Cilvēks vēstures krustcelēs”. Vērtēšanai bija iesūtīti 128 darbi. To autori bija 146 skolēni, jaunos pētniekus atbalstīja 70 skolotāji. Mūsu skolēns konkursam sagatavojis radošo darbu “Dzīves kalendārs”. Darbs bija veltīts  Lāču pamatskolas skolotājai M. Kuncānei, kura strādāja mūsu skolā 20.gadsimta 30. gadu sākumā.

—–7.maijā M. Holodovs bija uzaicināts uz sava darba aizstāvēšanu Rīgā   20 skolēnu vidū no visas Latvijas. 21. maijā Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notika skolēnu pētījumu konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums. Valsts prezidents Raimonds Vējonis sveica konkursa dalībniekus, viņu tuviniekus un konsultantus. M. Holodovs bija uzaicināts uz konkursa noslēguma pasākumu, kā finālists, un saņēma apsveikumu un balvas.