Lāču pamatskolas absolventu tikšanās vakars

Skola ir vieta, kur atkal un atkal absolvents vēlas apsēsties skolas solā. Sniegotā marta piektdienas vakarā Lāču pamatskolā bija īpaša noskaņa, skola pavasarīgā svētku rotā sagaidīja savus absolventus, bijušos skolotājus un ciemiņus. Nu jau 12 reizi satikās bijušie skolas skolēni, skola ir nosvinējusi 23 izlaiduma balles, skolu ir pabeiguši 288 absolventi. Pasākuma laikā raitais deju solis savijās ar skanīgajām dziesmām, absolventu atmiņām , novēlējumiem. Absolventi, kuri skolu pabeiguši pirms pieciem, desmit un vienpadsmit gadiem, teica pateicības vārdus skolotājiem, ar lepnumu atzīst , ka ir piederīgi Lāču pamatskolas saimei. Ciemiņus uzrunāja skolas direktors Andris Meškovskis, bet bijušās skolotājas Galina Gedroviča-Juraga un Alicija Sarule kavējās atmiņās par pavadītajiem darba gadiem Lāču pamatskolā.

Krāšņie ziedi, mīļie smaidi, sirsnīgie vārdi radīja labestīgu noskaņu. Pēc pasākuma svinīgas daļas absolventi pulcējās klasēs, kur turpinājās vakars sirsnīgās sarunās. Pateicamies visiem skolas absolventiem, kas atceras skolu un katru gadu apciemo mūs, ir tādi, kuri piedalījās visos tikšanās vakaros. Paldies visiem, kas organizēja šo vakaru, piedalījās koncertā.

 

Direktora vietniece izglītības jomā Z.Šumska