Lāču pamatskolas dejotāji festivālā “Latvju bērni danci veda” Alūksnē

Jau vairākus gadus mūsu skolas dejotāji piedalās tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”. Šogad tas tika izdejots Alūksnē 25.maijā. Tajā piedalījās 4105 dejotāji no 181 deju kolektīviem.

Festivālā tika pārstāvēti dejotāji gandrīz  no visām Latvijas  pilsētām un novadiem. Daugavpils novadu pārstāvēja Medumu pamatskolas, Kalupes pamatskolas un  divi Lāču pamatskolas deju kolektīvi. Šo mazo deju svētku  laikā pilsētu ielās un laukumos tika izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, festivālu kuplināja tradicionālais gājiens, kas noslēdzās ar krāšņu deju koncertprogrammu.

Lāču pamatskolas lielie un mazie dejotāji bija sagatavojuši ielu koncertprogrammu “Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā”  un izdejoja to  pie pašvaldības aģentūras «Alja». Kaut rīta pusē Alūksnē smidzināja lietus, mūsu dejotājus tas nenobaidīja. Festivāla kulminācija bija gājiens pa Alūksnes ielām, šogad to noskatījās ļoti daudz skatītāju, kuri uzgavilēja dejotājiem.  Pēc lielkoncerta  dalībniekiem bija iespēja izkustēties diskotēkā. Mācību gada nogalē šis festivāls deva pozitīvu emociju devu vasarai. Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri visa mācību gada garumā atbalstīja gan 1.-4. klašu , gan 5.-8. klašu deju kolektīvu.

FOTOGALERIJA

Autors: interešu izglītības skolotāja Iveta Meškovska