Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas ”Lāčuks” izlaidums 2018

Izlaidums ir īpašs pasākums gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem. Mazais bērns pēkšņi ir izaudzis liels un gatavs doties skolas gaitās. Mums skolotājiem un svētku gavilniekiem izlaiduma svētki ir reizē priecīga un mazliet skumja diena. Prieks par padarīto darbu, par bērnu sasniegumiem. Izlaidumā vienmēr cenšamies sarīkot neaizmirstamus svētkus gan bērniem, gan vecākiem. Svētki nav iedomājami bez bērnu koncerta ar skaisti deklamētiem dzejoļiem, dziesmām, dejām. Šogad pie mūsu bērniem ciemos atnāca pasaku varonis “Rausītis”, kurš ļoti gribēja iet mācīties “Meža” skolā. Meža dzīvnieki- zaķis, vilks, lācis un lapsa  pastāstīja viņam, ka skolā māca skaitīt un lasīt, saprast, kas ir labi padarīts darbs un ko nozīmē draudzība. Izlaiduma atmosfēra bija sirsnīga un jauka, jo gavilniekus mīļi sveica ne tikai sākumskolas skolotājas un skolnieki, bet arī pašu grupu bērni un vecāki. Veiksmi un izturību uzsākot skolas gaitas!