Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” izlaidums

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur pavasari gaišzili,
Kur pirmie sniegpulksteņi
Izrotā pasaku pili.

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur jautri gavilē smieklu zvani
Un čaklās darba bites
Krāšņās ziedu pļavās apsveic tevi.

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur saule sirsniņā krājas
Un mīlestība maigi
Apņem bērnus un mājas.

 

Lāču pamatskolā notika pirmsskolas grupas “Lāčuks” izlaidums. Svinīgā gaisotnē mēs pavadījām bērnudārza audzēkņus skolas gaitās. Topošie skolēni parādīja savas prasmes dzejoļu skaitīšanā. Pie bērniem ciemos bija atnākusi  “Burtu feja “, pārbaudīja bērnu zināšanas. Mazos absolventus atnāca apsveikt vecāki, skolotājas, direktors, ka arī tika pasniegtas dāvanas no Naujenes pagasta pārvaldes un Naujenes tautas bibliotēkas.  Skolotājas izteica vecākiem pateicību: “Paldies vecākiem par atsaucību, iejūtību, izturību un sapratni, jo šis arī jums bija spēļu, rotaļu un mācību laiks kopā ar bērniem. Jūsu bērni aizvērs bērnudārza durvis un spers soli tālākam, bet jau grūtākam, atbildīgākam ceļa posmam – skolai.”

Pasākums noritēja pozitīvā, priecīgā  gaisotnē.

Autors: Pirmsskolas skolotājas Jekaterina Jemeļjanova, Violeta Lapinska