Lāču pamatskolas skolēni darbojas ar elektronisko katalogu

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāres Aigas Soldatjonokas vadībā Lāču pamatskolā norisinājās bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”. Stundā piedalījās 5. un 6. klases skolēni, kuri ar prieku iepazinās ar Naujenes tautas bibliotēkas elektroniska katalogu  https://naujene.biblioteka.lv/alise, un tā izmantošanas iespējām. Nodarbības laikā bērni iemācījās meklēt nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja, vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, vai ir pieejams, vai arī ir izsniegts lasītājam. Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja autorizēties un skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, proti, cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt to izsniegšanas termiņu, pagarināt izsnieguma termiņu, veikt grāmatu pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. Lai iegūtu autorizācijas datus, jāgriežas bibliotēkā, kur tiks piešķirts lietotājvārds un parole. Stundas noslēgumā skolēni, izmantojot darba lapu, meklēja grāmatas elektroniskajā katalogā. Bērniem bija prieks, ka vairāki meklētie izdevumi, atrodami arī Lāču pamatskolas bibliotēkas krājumos. Paldies Naujenes tautas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai par doto iespēju orientēties mūsdienu bibliotēku krājumos, kā arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes!

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele