Lāču pamatskolas skolēni padziļināja savas zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un dabas zinātnēs

23.novembrī Daugavpils 10.vidusskolā viesojas Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes Democentrs”. 7. -12. klašu skolēnus gaidīja ļoti interesants, neparasts un interaktīvs pasākums. Arī Lāču pamatskolas 8. klases meitenes piedalījās šajā pasākumā.

No sākuma Democentra pārstāvji stāstīja mums par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari (IKT), par to, cik pieprasīta mūsdienās tā ir, par savu ikdienas darbu un pienākumiem, par to, kādas studiju programmas IKT jomā ir pieejamas mūsdienās.

Pēc tik iedvesmojoša stāsta visi skolēni, sadaloties pa grupām, devas uz kabinetiem, lai piedalīties tehniski radošajā darbnīcā “Kodu pavēlnieks”. Tā ir aizraujoša un unikāla grīdas spēle. Spēles mērķis ir attīstīt spēlētājiem programmēšanas, kodēšanas un loģiskās prasmes, veidot priekšstatu par to, kas ir algoritms, attīstīt prasmi saskatīt algoritma lietojumu sadzīvē un atpazīt to pierakstītā vārdiskā veidā, kā arī attīstīt prasmi izpildīt sagatavotas programmas. Mūsu skolēnu komanda, veiksmīgi izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās, ieguva 4. vietu.

Pasākuma noslēgumā katram bija iespēja padarboties ar interaktīviem eksponātiem:

  • Atbildot uz dažiem jautājumiem un nofotografējoties, skolēni izveidoja un izdrukāja savu Zaļo avīzi. No avīzes var uzzināt, kā mēra klimata pārmaiņas, kādi ir klimata pārmaiņu iemesli un sekas, kā arī noskaidrot, kā var pielāgoties pārmaiņām un vai tās ir novēršamas.
  • Skolēni spēlēja ’’Klimata pārmaiņu ķīmiķis” un palīdzēja samazināt gāzu nokļūšanu atmosfērā! Globālās sasilšanas galvenais iemesls ir siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas palielināšanās zemes atmosfērā. Paši cilvēki negatīvi ietekmē atmosfēras sastāvu, galvenokārt dedzinot fosilo kurināmo. Cilvēku nepārdomātās rīcības dēļ uz Zemes ar katru gadu kļūst siltāk.
  • Brauca ar velosipēdu un iepazīstināja energoefektivitātes pasauli! Ceļojuma laikā bērni uzzināja, kā var uzbūvēt pasīvo ēku. Veiksmīgi pārbaudīja savas zināšanas par siltumu ēkās, par CO2, kā arī energoefektīvu aprīkojumu.
  • Atbildot uz testa “Cik videi draudzīgs ir Tavs dzīvesveids?” 12 dažādiem jautājumiem, skolēni noskaidroja savu piederību kādai no cilvēku grupām: dabas bērns, līdzjutējs vai garāmgājējs, kā arī uzzināja citu Kurzemes Democentra apmeklētāju viedokli par videi draudzīgu dzīvesveidu.
  • Spēlēja “Esi valsts pārvaldnieks!” un izpētīja, kas notiek viņu valstī. Veica pārdomātus pasākumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu sekām, kas var negatīvi skart valsts iedzīvotājus. Pieņema gudrus lēmumus, līdz ar to pasargāja savu valsti!

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova