Lāču pamatskolas veikums „Labo darbu nedēļā”

 Labo darbu nedēļā veicām jebkuru darbiņu, par kuru saņēmām pretī sirsnīgu „Paldies!” Ir liels prieks un pateicība par izdarīto.

Šogad paveicās pirmsskolas grupiņas bērniem, jo šī nedēļa bija īpaša, otrās klases skolēni kopā ar skolotāju viņiem organizēja rotaļu pēcpusdienu. Otrklasnieki bija gandarīti , viņiem iepatikās rotaļāties ar mazajiem.

Trešās klases skolēni kopā ar skolotāju nolēma pirmsskolas bērniem izgatavot izdales materiālu” Barošanās ķēde”. Kad izdales materiāls bija gatavs, viņi devās pie mazajiem skolas biedriem, lai prezentētu savu darbu.

Pirmās klases skolēni un skolotāja pateicās ceturtajiem un klases audzinātājai par krāsainajām grāmatzīmēm, kuras tapa rūpīga darba rezultātā.

Ar bērnu čalām piepildot rudenīgo gaisu, skolēni no 6., 8. un 9. klases un viņu skolotājas, sakopa skolas teritoriju.

Nedēļas nogalē sākumskolēni jautri pavadīja starpbrīžus, jo kopīgajās rotaļās vairoja prieku, gandarījumu sev un citiem.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Z.Šumska