Lāču pamatskolas veltījums Latvijai

Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,

vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā

dali savu prieku,

vai viens pats satiecies

ar pretinieku –

Tu esi Latvija! ( Ojārs Vācietis)

No 10. līdz 18. novembrim Lāču pamatskolā norisinājās Pilsoniskuma nedēļa, kura veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. Vairāki pasākumi sākas vēl agrāk. Izglītojamie un pedagogi nopietni gatavojās svētkiem.  Skola tika skaisti sakopta un izrotāta, tika organizēta izzinoša izstāde „Es ceļoju pa Latviju”, bērni zīmēja savu Dzimteni, izglītojamie kopā ar pedagogiem veidoja grāmatas par Latviju, tika organizēti un novadīti vairāki pasākumi.  Visas šīs aktivitātes ir dāvana mūsu Dzimtenei dzimšanās dienā. 9- 10. novembrī tika organizēti pasākumi, kuri bija veltīti Lāčplēša dienai. 1.- 4. klases izglītojamie noklausījās lekciju un uzzināja par svētku tradīcijām, nacionālo varoni Lāčplēsi, Latvijas varoņiem un Lāčplēša ordeni. Pasākumā noslēgumā klašu audzinātājas svinīgi pasniedza bērniem sarkanbaltsarkanas lentītes. 5.-9. klašu izglītojamie piedalījās sporta sacensībās, kur katram bija iespēja parādīt savu spēku. 14. novembrī skolā skanēja dziesmas un dzejoļi par rudeni. Literāro pēcpusdienu „Nāk rudens apgleznot Latviju” organizēja un kopā ar 7. klases izglītojamo Melisu Teivāni vadīja skolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele. Skaistajā prezentācijā bija paradīta mūsu Latvija rudens krāšņumā. Bērni izteiksmīgi lasīja dzejoļus. Mūzikas skolotāja Zita Nitiša lieliski nodziedāja dziesmas „Lapas dzeltenas” un “Nāk rudens apgleznot Latviju”. Visu bērni un skolotāji dziedāja līdzi. Skolotāja Skaidrīte parādīja, cik skaista ir mūsu Dzimtene rudenī. Šīs pasākums bija vēl viena dāvana mūsu Latvijai. Katram Latvijas iedzīvotājam ir iespēja rūpēties par savu dzimteni, darīt labu un slavēt Latviju. Tieši tāpēc 9. klases audzinātāja Nadežda Ponleitnere kopā ar 9. klases izglītojamām organizēja svinīgo pasākumu „Mēs lepojamies, Latvija lepojas”. Pasākums sākas ar Latvijas valsts himnu, ko  a cappella dziedāja visa skolas saime. Pasākums turpinājās ar ansambļa un 2. klases audzēknes Alīnas Grustānes dziesmām. Pasākuma pamatdaļā devītās klases izglītojamās, dvīnes Olga un Jūlija Ignatjevas, pastāstīja par savu sportisko karjeru un sasniegumiem sporta jomā. Meitenes sāka nodarboties ar sportu pirms četriem gadiem, bet šobrīd pārstāv Latviju jau Eiropas līmenī un ar saviem sasniegumiem slavē Dzimteni. Olgas un Jūlijas sasniegumi  ir lieliskā dāvana Latvijai dzimšanās dienā. Mūsu zināšanas, prasmes un spēks ir dāvana mūsu Dzimtenei. Liels darbs ir paveikts, bet vislielākais ir priekšā.

Fotogalerija

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova