Lai labās lietas vairo labo!

21.oktobrī sākās skolēnu rudens brīvdienas. Mūsu skolā tā bija ne tikai atpūtas nedēļa, bet arī Labo darbu nedēļa. Pirmajā brīvlaika dienā kopā ar mājturības skolotāju Zinaīdu PAULIŅU, ”bruņojušies” ar grābekļiem, devāmies sakopt Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas teritoriju, kur aug ļoti daudz lapu koku.

Pie baznīcas mūs sagaidīja  Jezupovas draudzes priekšsēdētāja Stanislava LOCIKA un draudzes locekļi, kuri arī šajā dienā atnāca, lai piedalītos talkā.

Darbu sākām pilni apņēmības. Kopīgiem spēkiem tika sakārtota plašā baznīcas teritorija. Krāsaino lapu grābšana daudziem izraisīja pozitīvas emocijas – kāds atgriezās agrā bērnībā, kad varēja ielēkt lielajā lapu kaudzē un spēlēties ar lapām, bet kāds atcerējās, ka lapu lietus  ir kā zelta medaļu birums.

Visi strādājām centīgi, jo darbošanās kopā raisa pozitīvas emocijas, atbildības sajūtu. Lai arī mums tas bija darbs, mēs tomēr to izbaudījām un nogurums bija patīkams, jo zinām, ka tas, ko mēs darījām, bija nesavtīgs darbs, par to neko negaidām atpakaļ.

Tā bija lietderīgi pavadīta diena. Visi bija labā garastāvoklī, darboties griboši un jautri. Veicot šo labo darbu, bija jūtamas tiešām jaukas emocijas, jo kādam tas, ko mēs darījām, sagādās lielu prieku. Ceram, ka draudzes cilvēki, dodoties uz dievkalpojumu, arī atzinīgi novērtēs mūsu labo darbu.

Lai vairotu labo, nevajag daudz – vajag vienkārši iet darīt! Tā darījām arī mēs. Paši bijām gandarīti un priecīgi par padarīto!

FOTOGALERIJA