Latviešu valodas diena Lāču pamatskolā. Tikšanās ar Lidiju Vasaraudzi.

… Nenokar galvu,
Nenolaid rokas,
Pagaidām darbi
Vienmēr tev sokas,
Vēl domas gaišas
Rudens tev kaisa
Un vārdi silti
Sirdi pilda.
Tad rodi spēku
Un citu sirdis sildi…
Dzīve nav galā
Nepaej malā!

(Lidija Vasaraudze)

Latviešu valodas dienā Lāču pamatskolā vienmēr notiek kaut kas neparasts. Arī šogad maija nogalē latviešu valodas skolotājas pārsteidza skolēnus, uzaicinot ciemos dzejnieci Lidiju Vasaraudzi. Dzejniece ir mūsu novadniece. Pēc profesijas Lidija Vasaraudze ir latviešu valodas skolotāja. Dzejoļus L.Vasaraudze mēģinājusi rakstīt jau agrā jaunībā, taču nopietnāk tam pievērsusies, strādājot ar bērniem, jo secinājusi, ka mūsdienās pietrūkst bērniem saprotamas un viegli apgūstamas literatūras. 2005.g. iznāk pirmais dzejoļu krājums bērniem „Tiem, kurus mīlu”, 2007.g. iznāca otrā grāmata – „Drupatiņas” un 2008.g. – bērnu dzejoļu grāmata „Zelta groziņš”. Savus dzejoļus viņa sākumā izmantojusi pašas darbā, pamazām tie krājušies, un autore nolēmusi dalīties savos darbos arī ar citiem.

Vairākas grāmatas dzejniece ir izdevusi kopā ar Jevģēniju Golubevu, tās ir krievu un latviešu valodā. Šogad rudenī iznāks jauna šo dzejnieku grāmata. Un mēs septembrī svinēsim grāmatas atklāšanas svētkus.

Dzejas lasījumi noritēja draudzīgā un mājīgā gaisotnē. Tikšanās sākumā mūsu mūzikas skolotāja nodziedāja ”Balto dziesmu”. Skolotāja Skaidrīte Kardele iepazīstināja mūs ar mūsu ciemiņiem.

Dzejniece stāstīja par katru no savām grāmatām, papildinot savu runu ar saviem jaukajiem dzejoļiem. Mēs ar prieku klausījāmies par vārnām, kaķiem un citiem dzīvniekiem, kā arī par mūsu dzimtenes dabu. Mēs, 5. un 6. klases skolēni, iemācījāmies Lidijas Vasaraudzes dzejoļus un izteiksmīgi, sirsnīgi lasījām tos.

Paldies mūsu latviešu valodas skolotājām  par interesantu, izzinošu, atraktīvu latviešu valodas dienu! Pateicāmies mūzikas skolotājai Zitai Nitišai par muzikālo sveicienu mums un ciemiņiem!