Latvijas dzimšanas diena Naujenes pamatskolā

Vilksim košu zelta jostu

Apkārt savu tēvu zem’.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme

Kā actiņa gredzenā.

/Latv.t.dz./

Ikvienam ir savs dzimšanas dienas mēnesis. Novembris ir Latvijas mēnesis. Naujenes pamatskolā katru gadu novembris tiek pavadīts īpaši interesanti. Visa skolas saime – skolēni, skolotāji un pārējie skolas  darbinieki – pie krūtīm bija piesprauduši sarkanbaltsarkano lentīti, tādejādi radot patriotiskāku noskaņu un izrādot lepnumu  par savu mazo, bet stipro valsti. Kā katru gadu skolā  notika  Lāčplēša dienas Lāpu gājiens un  Patriotu nedēļa.

Gaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, jau gada garumā esam piedalījušies dažādās aktivitātēs. Visi draudzīgi veidojām Saules pulksteni, talkojām, stādījām kokus, darinājām paraudziņus musturdeķim, rakstījām un zīmējām Latvijai un par Latviju, rakstījām vēlējumus Naujenes tautas bibliotēkas virtuālajam izdevumam, veicām labos darbus. Visus pagājušos pasākumus nevar pat atcerēties. Taču pats galvenais – centāmies mācīties un visu darīt jo īpaši labi.

16.novembrī uz mūsu valsts simtgades svētku koncertu pulcējās visa skolas saime. Sākumā visi vienojāmies, dziedot valsts himnu, tad skolas direktors Pāvels BROVKINSs sveica skolēnus un darbiniekus Valsts svētkos, atklājot, ka lepojas par Latviju un par katru  sirsniņu, kas pilnveido prasmes un zināšanas šajā skolā, kā arī par katru darbinieku, kas iegulda savu darbu, zināšanas un strādā ar sirds siltumu. Viņš uzsvēra, ka savas Valsts Latvijas labā mums vajag darīt tikai vien – godīgi darīt savu darbu!

Dāvana Latvijai bija mūsu skolēnu koncerts. Viņi centās sasildīt mūsu Latviju ar  mīļiem tautasdziesmu un dzejas  vārdiem, ar skanīgām dziesmām, kuras dziedāja 1.-6.kl. koris, vokālais ansamblis “Spurgaliņas” un soliste Santa BULE, folkloras kopa “Mazā Rūžeņa”. Priekšnesumus palīdzēja sagatavot mūsu skolotāji: Līvija KOROĻKOVA, Inga ZEILE un Zinaīda PAULIŅA. Ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu uzstājās gan mazie, gan lielie, jo katra dalībnieka acīs staroja prieks, ārā bija pelēcīga rudens diena, bet zālē bija silti un jauki, jo katra sirds izstaroja ko īpašu.

Latvija iesoļoja jaunajā simtgadē. Šodiena ir tās jaunā lappuse, kurā katrs veicam savu ierakstu, lai šī būtu tā zeme, kurā vēlamies un varam dzīvot. Jāatceras, ka citu rakstītāju nebūs, vien mēs paši. Lai čaklums rokās, lai gribasspēks draudzējas ar veselo saprātu, bet neaizmirstot sirdsapziņu, un iespēju ir daudz. Lai katram Latvija būtu mājas, kuras gribas sakopt, pilnveidot, no kurām negribas braukt projām un kur vienmēr gribas atgriezties!

Fotogalerija