Latvijas dzimšanas dienas pasākums Naujenes pamatskolā

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

                   /Lūcija Sāgameža-Nāgele, 1945/

Dabā novembris ir gada drūmākais un tumšākais mēnesis, bet Latvijai un tās iedzīvotājiem tas ir skaistākais laiks – mēs svinam savas valsts dzimšanas dienu. Latvijas dzimšanas diena – svētki, kuri neatstāj vienaldzīgu katru no mums. Kaut arī Latvija dzimusi tumšā, vēsā rudens vakarā, mēs esam Saules tauta. Saules zīme ievijas austajās villainēs un cimdu rakstos. Mums ir savas saules dziesmas, saules dejas un stipruma vārdi. To visu kopā saaudām svētku koncertā 14. novembrī, kad skolas saime pulcējās zālē, lai godinātu Latviju. Šajā dienā gan lielie, gan mazie skolas skolēni vienojās svētku koncertā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai.

Svētkos visus sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS. Direktors svētku uzrunā atgādināja, ka katrs mūsu labais darbs, labā doma, draugu atbalsts veido daļiņu no gaismas, kas iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs. Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir, nezaudēt pašcieņu nekur un nekad. Viņš aicināja neapstāties pie sasniegtā un celt latiņu vēl augstāk.

Svinīgajā koncertā skolēni radīja savu patriotisma stāstu. Koncerta vadītāji – Diāna LAPIŅA (5. klase) un Santa BULE (8. klase) – ar skaistām un emocionālām dzejas rindām, ar mīlestību, sirsnību un pacilātību veda klausītājus pa Latviju.

Svētku koncertā uzstājās 1. – 8. klašu koris, vokālais ansamblis “Spurgaliņas” skolotājas Silvijas STIVRIŅAS vadībā, folkloras kopa “Mazā Rūžeņa”, kuras sagatavošanā lielu darbu ieguldījusi skolotāja Inga ZEILE. Lielo un mazo dziedātāju balsis piepildīja skolas zāli ar dziesmām par Latviju, liekot sirdīm saviļņoties, radot svētku sajūtu tajās.

Skatoties uz mazajiem 2. – 3. un 4. – 5. klases dejotājiem, kuru dejas solis bija viegls un raits, grūti bija nosēdēt savā vietā. Mazos dejotājus sagatavoja skolotāja Anita SMANE. Visu kopā svētku koncertā saauda skolotāja Zinaīda PAULIŅA.

Ar lielu atbildību un lepnumu uzstājās gan mazie, gan lielie. Svētku koncerts bija saviļņojošs pasākums, jo katra dalībnieka acīs staroja prieks. Ārā bija pelēcīga rudens diena, bet zālē bija silti un jauki, jo koncerta dalībnieki iededza īpašu svētku liesmiņu ne tikai savās sirsniņās, bet arī katra skatītajā sirdī. Šajā pasākumā varējām novērtēt, cik talantīgi, radoši un aizrautīgi ir mūsu skolēni.

Latviešu tautas dziesmas dziedāšana, valsts kontūras zīmēšana, baltais krekls svētkos nav tikai skolas mācība. Tā ir Dzimtenes mācība. Kopsim to! Lai valstī un mūsu skolā roku rokā iet Ticība, Cerība, Mīlestība, Gudrība, Taisnība, Drosme un Līdzsvars!

FOTOGALERIJA