Lauku attīstība

Naujenes pagastā 31 zemnieku un 32 piemājas saimniecības ar kopējo zemes platību 1653 ha. Lielākā saimniecība – 355 ha, mazākā – 3,2ha.
Galvenie ražošanas virzieni:
– graudkopība – nodarbojas 9 saimniecības,
– piena ražošana – 13 saimniecības,
– gaļas ražošana – 12 saimniecības,
– dārzeņkopība – 4 saimniecības,
– augļkopība – 6 saimniecības.

Lielākas saimniecības gada saražo:
– 500 t graudu;
– 730 t piena;
– 14000 t gaļas;
– 2 t upeņu.

Projekti saimniecību attīstībai Strukturālajos fondos veiksmīgi startēja z/s „Bebri” (zemes platība – 355ha) īpašnieks Jānis Gaidelis piesaistīti 200 tūkstoši Ls tehnikas parka modernizācijai. Atbalstu jaunajiem zemniekiem saņēma z/s „Sapnis” (zemes platība – 18ha) īpašniece Inese Locika – 9,6 tūkstoši Ls.

Lauku attīstības plāna pasākumi
„Standartu sasniegšana” – veiksmīgi startēja 7 saimniecības ar kopējo finansējuma apjomu – 60,5 tūkstoši Ls.
„Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” – startēja 12 saimniecības ar kopējo finansējuma apjomu 8,4 tūkstoši Ls.

Konsultācijas lauksaimniecības jautājumos var saņemt Lauku konsultācijas centrā. Sīkākā informācija ir pieejama šeit