Līdz 15. novembrim bibliotēka slēgta!

No 2021.gada 21.oktobra līdz 15. novembrim Naujenes tautas bibliotēka  klātienē lietotājus neapkalpo,

piedāvājam izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:

  • Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
  • Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv,
  • Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
  • Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
  • Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
  • Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.

   Atgādinām, ka Naujenes tautas bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam reģistrēties bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, aizpildot elektronisko anketu sadaļā “Lietotāju online reģistrācija”.

Kontaktinformācija  konsultācijām un uzziņām:

Tālr. 65450246, 29169218; e – pastā: biblioteka@naujene.lv

Vairāk informācijas – bibliotēkas emuārā