Līdz eksāmeniem – 100 dienas!

Lāču pamatskolā  izveidojās tradīcija svinēt 100 dienas līdz 9. klases eksāmeniem. Tie ir svētki, kuri  paliks  devītklasnieku atmiņā. Šī pasākuma mērķis bija atcerēties gadus, kurus mūsu topošie absolventi pavadīja skolā, uzmundrināt mūsu devītklasniekus, kā arī pārbaudīt,  vai viņi ir gatavi eksāmeniem.

Pasākuma gaitā devītie parādīja, ka viņi ir draudzīgi, prot darboties komandā. Mūsu devītklasnieki ir drosmīgi, spēcīgi, veikli un prot izteiksmīgi nolasīt dzejoļus, dziedāt un improvizēt.  Konkursā „ Deju cīņa jeb dance battle”  topošie absolventi parādīja savu neizsmeļamo enerģiju un fantāziju.

  1. klases skolēni parādīja sevi no labākās puses.

Paldies 8. klases audzēkņiem, kuri palīdzēja novadīt  šo pasākumu! Sirsnīgs paldies 9. klases audzēkņiem par atsaucību, kopā jauki pavadīto laiku un  jautrās, draudzīgās vides veidošanu!

Mēs novēlām  mūsu 9. klases audzēkņiem veiksmi eksāmenos!